Dvi polinės Luokesų ežero gyvenvietės

Dvi polinės Luokesų ežero gyvenvietės

2000 metų vasarą Luokesų ežere, Molėtų rajone, atrasta pirmoji polinė gyvenvietė Lietuvoje,
datuojama bronzos amžiaus pabaiga. Luokesų senovės gyvenvietė buvo įkurta šiaurinio kranto
įlankoje, ežero seklumoje. Seklumos gylis iki 1,9 m. Po kelerių metų ištirtas gyvenvietės centrinis
plotas, t. y. buvusi gyvenamojo komplekso teritorija. Iki šių dienų išliko vertikalūs poliai ir
horizontalios medinių konstrukcijų dalys. Kasinėjant gyvenvietę rasta lipdytos keramikos šukių,
gyvulių kaulų, akmeninių kirvių dalių. Šios gyvenvietės kultūrinis sluoksnis siekia 39 cm. Rasti
poliai daugiausia iš beržo, jų amžius apie 600 m. pr. Kr. Manoma, kad gyvenvietė buvo pastatyta
gana greitai ir lengvai dėl šalia esančios derlingos žemės ir vandens. Žmonės šioje gyvenvietėje
gyveno ne ilgiau kaip 20 metų. Medžiai gyvenvietės statybai buvo kirsti tuo laikotarpiu. Vėlesnių
pataisymų nėra.

2001-aisiais žvalgant šį ežerą aptikta ir antroji Luokesų senovės gyvenvietė. Ji buvo įkurta Luokesų
ežero pietinėje dalyje, rago formos seklumoje. Seklumos gylis iki 1,7 m. Šios gyvenvietės kultūrinis
sluoksnis siekia 35 cm. Kiek vėliau atidengta medinė platforma iš trijų eilių polių bei horizontalių
rąstų. Ąžuolinės polių konstrukcijos datuojamos apie 780 m. pr. Kr. Kasinėjant rasta ir žiestos
keramikos šukė.

Šių gyvenviečių kompleksas laikomas išskirtiniu Europos archeologiniu paminklu. Po daugiau kaip
10 metų trukusių archeologinių tyrinėjimų dabar jau galima sakyti, kad bronzos amžiuje Lietuvoje
buvo valgoma šaukštais, žmonės turėjo gražius indus. Iškelti radiniai saugomi Lietuvos
nacionaliniame muziejuje.

Luokesa, Molėtų r. (Žiūrėti žemėlapyje)