Lietuvos - Lenkijos demarkacinė linija

Lietuvos-Lenkijos demarkacinės linijos – linijos, 19191939 m. laikinai žymėjusios Lietuvos ir Lenkijos sieną, nustatinėtos Antantės atstovų, faktiškai Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos su JAV pritarimu. Linijos nustatinėtos siekiant sutaikyti Lietuvą ir Lenkiją, sustabdyti karo veiksmus, suvienyti valstybes kovai prieš Tarybų Rusiją. Demarkacijos linijos nesukliudė Lenkijai prisijungti Vilniaus krašto.

1920 m. spalio 9 d. generolui Liucijanui Želigovskiui apėjus demarkacijos liniją (pasibaigusią ties Bastūnais) lenkai vėl perėmė Vilnių. Tarpininkaujant Tautų Sąjungai, lapkričio 29 d. Kaune sudarytos paliaubos, kuriomis tarp Vilniaus krašto ir Lietuvos nustatyta neutralioji zona. 1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjunga zoną padalijo Lietuvai ir Lenkijai, o kovo 15 d. Ambasadorių konferencijoje nutarta naujai susidariusią demarkacijos liniją laikyti valstybine siena. Nors Lietuva šios sienos nepripažino, ji egzistavo iki 1939 m. spalio 27 d.