NMA kvietimai

NMA kvietimai

 

 

2022 metais skelbiami kvietimai teikti paraiškas paramai smulkiesiems ūkiams, bendradarbiavimo projektų rengimui ir įgyvendinimui, konsultavimo paslaugų teikėjams, investicijoms į miškininkystės technologijas ir kiti. Visus galiojančius kvietimus ir daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tinklapyje. 

 

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (2022 m.)

2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Šalies bitininkai kviečiami kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui gauti. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotojo cukraus sirupas. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie:

  • ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų);
  • yra įsiregistravę LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;
  • turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
  • turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Už vieną bičių šeimą galima gauti:

  • iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti;
  • iki 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

 

Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų, į paramą pretenduoti negali. Paraiškos bei kartu teikiami dokumentai renkamos šalies savivaldybių administracijose pagal gyvenamąją vietą. 

Paraiška bei kartu teikiami dokumentai renkami Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyriuje, I a., 108 kab. (R. Vasaravičienė, tel. (8 383) 547 37), el. p. [email protected]

Daugiau informacijos Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje: https://bit.ly/3P3VIE9