VVG kvietimai

VVG kvietimai

 

Kvietimas Nr. 13 galioja iki 2022 m. sausio 14 d. 

Kvietimo priemonės:                            

1.  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

 

2.  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Kiti reikalingi dokumentai:

 

3.  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Kiti reikalingi dokumentai:

 

 

Daugiau informacijos: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame"