VVG kvietimai

VVG kvietimai

 

Šiuo metu galiojančių  kvietimų teikti paraiškas nėra. 

2022 m. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ planuoja skelbti šiuos kvietimus teikti paraiškas:

  • 15 kvietimas numatomas 2022-04-01 - 2022-05-06 laikotarpiu, skirtas visoms likusioms lėšoms 2-ojo prioriteto priemonėms, jeigu tokių bus: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (LEADER-19.2-SAVA-8); „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (LEADER-19.2-SAVA-9); „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (LEADER-19.2–SAVA-10); „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas​“ (LEADER 19.2-SAVA -3).
  • 16 kvietimas numatomas 2022-04-01 - 2022-05-06, priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (LEADER-19.2-SAVA-8-EURI).

 

 

Daugiau informacijos ir jau įgyvendintų projektų pavyzdžius rasite Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame" tinklapyje.