Mokesčiai

Mokesčiai

 

Žemės mokestis

2023 metams žemės mokestis patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-134  „Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“.

 

Žemės nuomos mokestis

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-135  „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai.

 1. Žemės ūkio paskirties sklypai, išskyrus specializuotų ūkių žemės sklypus, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių 1 % (Žemės nuomos mokesčio tarifas)
  Specializuotų ūkių žemės sklypai, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių 0,8 % 
 2. Miškų ūkio paskirties sklypai 1,5 % 
 3. Konservacinės paskirties sklypai 1,5 % 
 4. Vandens ūkio paskirties sklypai 1,5 % 
 5. Kitos paskirties žemės sklypai 1,5 % 
 6. Nenaudojamas žemės plotas (apleistos žemės ūkio naudmenos) 4 % 
 7. Kitos paskirties žemės sklypams, nenurodytiems  1–6 punktuose 1,5 % 

 

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai, 108 kab., tel. (8 383) 54737, + 370 682 26605

Informaciją ir konsultacijas teikia:
Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Vasaravičienė, el. paštas [email protected]
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Gutauskienė, el.paštas [email protected]

 

Nekilnojamojo turto mokestis

2023 metams nekilnojamojo turto mokestis patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-133 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“.

 1. Fiziniams ir juridiniams asmenims 0,75 % 
 2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių turtas yra apleistas ir neprižiūrėtas 3 % 

 

Verslo liudijimai

Pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 m. ir vėlesniais metais vykdomai veiklai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-162 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo".

Informaciją ir konsultacijas teikia: 
Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė, (8 383) 54735, el. p. [email protected]

 

 

Daugiau informacijos: www.moletai.lt