Mokesčiai

Mokesčiai

 

 

Individuali įmonė

Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, ĮI savininkas neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 proc. IĮ privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.

Nekilnojamo turto mokestis (jei IĮ turi registruoto turto) - 0,3 - 3proc. 

IĮ savininko dividentai - GPM - 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. Mokesčius moka IĮ savininkas. 

IĮ savininko išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokestis):

• Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 20 % išsiimamų lėšų. Mokesčius moka IĮ savininkas.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD):

Skaičiuojama nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka IĮ.

 • 13,83 proc.;
 • 15,93 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 2,1 proc. įmokas);
 • 16,83 proc. (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3 proc. įmokas).

Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 % nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka IĮ.

 

 

Mažoji bendrija

Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, MB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21 proc. MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.

• Nekilnojamojo turto mokestis (jei MB turi registruoto turto) – 0,3 – 3 proc.

 

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 • MB nario išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokestis). GPM – 20 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Mokesčius moka MB narys.
 • MB nario dividendai. GPM – 15 proc. nuo pajamų iš paskirstyto pelno. Mokesčius moka MB narys.
 • MB vadovo, kuris yra ir MB narys pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas. GPM – 15 proc.  Mokesčius moka MB narys. VSD ir PSD – nemokamos.
 • MB vadovo, ne MB nario, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas. GPM – 20 proc. Mokesčius moka MB.

Plačiau – https://bit.ly/39CyhhI.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 13,83 proc. (jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime papildomai taikoma 2,1% arba 3 % įmoka) nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.

Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6.98 proc. nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų. Moka MB.

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė

Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio (pirmų kalendorinių metų) apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, UAB nariai neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų ar dalių kitose įmonėse.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM ) – 21 proc. UAB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.

Dividendai, kuriuos išmoka įmonė gyventojui – GPM – 15 proc.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

 • metinė pajamų dalis, neviršijanti 84 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2021 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD įmokos) bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20% pajamų mokesčio tarifą;
 • metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2021 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 32% pajamų mokesčio tarifą (moka darbuotojas).
 • Nedarbo socialinis draudimas – 1.31% Terminuotoms sutartims taikomas kiek aukštesnis – 2.03% nedarbo socialinio draudimo mokesčio tarifas.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal tarifų grupes 0.14% – 1.4%.
 • Pensijų socialinis draudimas 8.72% Jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, papildomai taikoma 2,1% arba 3% įmoka.
 • Motinystės socialinis draudimas – 1.71%.
 • Ligos socialinis draudimas – 2.09%.
 • Privalomas sveikatos draudimas (PSD) – 6.98 proc. (moka darbuotojas).
 • Įmokos garantiniam fondui – 0.16%.
 • Įmokos Ilgalaikio darbo išmokų fondui – 0.16%.

 

 

Viešoji įstaiga

Pelno mokestis (PM) – 15 proc. nuo pelno. Juridinių vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų bei kurie neatitinka PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą. 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.  Lengvatinis 5 proc. tarifas taikomas, jeigu vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės pajamos neviršija 300 000 eurų, ir vieneto dalyviai nevaldo kitų vienetų.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)– 20%.

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6.98%.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) –  12,52% arba 14,32% (jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja papildomai ir moka 2,1 % įmoką) arba 15,52% (jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja papildomai ir moka 3% įmoką) (asmenys draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimu).

Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%.

Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16%.

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%.

 

 

 

 

Verslo liudijimas

Pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas arba kasos operacijų žurnalas. Nuo 2019-01-01:

Fiksuotas Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – nustatytas kiekvienoje savivaldybėje ir skirtingas pagal veiklas.

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98% nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 8,72% nuo MMA (52,93 €) arba 10,52% nuo MMA (63,86€), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 2,1 % arba 11,72% nuo MMA (71,14 €), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3%) jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos verslo liudijimo skaičiuokle galima pasiskaičiuoti fiksuotą pajamų mokestį konkrečioje savivaldybėje, o Sodros verslo liudijimo skaičiuokle – VSD ir PSD mokestį.

Gautų pajamų dalis, viršijusi 45000 €, apmokestinama 15% tarifu kaip individualios veiklos pajamos su pažyma.

 

 

Individuali veikla pagal pažymą

Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Tokiu atveju būtina kaupti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Supaprastinta tvarka – 30% leidžiami atskaitymai nuo pajamų.

Nuo 2019-01-01:

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15%  nuo apmokestinamųjų pajamų (atėmus mokesčio kreditą), tai būtų:

 • 5% – kai pelnas neviršija 20 000 €, kai metinis pelnas viršys 20 000 € per metus, taikomas tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15% tarifą;
 • 15% – kai pelnas sieks 35 000 € ir daugiau per metus. Mokama 1 kartą metuose. 

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98% nuo MMA kas mėnesį. Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52%, arba 14,62 % jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 %, arba 15,52 % jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc. nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Asmenys, vykdantys veiklą su individualios veiklos pažyma privalomai draudžiami  pensijų,  ligos, motinystės socialiniu draudimu. Todėl jie turi teisę gauti numatytas išmokas (senatvės pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas).

Pasinaudojus SODRA individualios veiklos skaičiuokle galima apskaičiuoti priklausančius mokesčius ir jų dydžius.