Žuvys

Žuvys

Ešerys

Ešeriai nėra reiklūs gyvenimo sąlygoms. Neršia gegužės mėn. Vidutinis ešerio ilgis – 15 cm, vidutinis svoris – 500-700 g. Ešeriai gaudomi spiningaujant su blizge, sukriuke, žvejybai tinka minkštieji masalai, vobleriai, gyva žuvelė.

Karosas

Karosams patinka gyventi uždumblėjusiuose ežeruose, lėtos tėkmės upėse. Neršia gegužės – liepos mėn. sekliose vietose ant augalų. Vidutinis karoso ilgis – 20 cm, vidutinis svoris – 500-700 g. Karosai žvejojami dugninėmis ar plūdinėmis meškerėmis, tinka augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) ir gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalai.

Karpis

Karpiai sėkmingai auginami ir meškeriojami ežeruose. Vidutinis karpio ilgis – 20 cm, vidutinis svoris – 1 kg. Karpiai žvejojami plūdinėmis, dugninėmis meškerėmis, naudojant visus augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) bei gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalus.

Karšis

Karšiai mėgsta dumblingus ežerus. Šios žuvys neršia gegužės – birželio mėn. ant augalų. Vidutinis karšio ilgis – 30 cm, vidutinis svoris – 700 g.-1 kg. Karšiai žvejojami dugninėmis ar plūdinėmis meškerėmis, naudojant augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) ir gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalus.

Kuoja

Kuojos mėgsta sėklesnes ežerų vietas, neršia balandžio – gegužės mėn. ant augalų. Vidutinis kuojos ilgis – 15 cm, vidutinis svoris – 300-500 g. Kuojos žvejojamos dugninėmis ar plūdinėmis meškerėmis, augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) bei gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalais.

Lydeka

Lydekos nereiklios gyvenimo sąlygoms, neršia balandžio-gegužės mėn., ant potvynių apsemtų augalų. Vidutinis lydekos ilgis – 40-50 cm, vidutinis svoris – 500 g.-2 kg. Lydekos gaudomos spiningaujant su blizge, sukriuke, tinka minkštieji masalai, vobleriai, gyva žuvelė.

Lynas

Lynai mėgsta dumblingus ežerus, neršia birželio – liepos mėn. ant vandens augalų.

Vidutinis lyno ilgis – 30 cm, vidutinis svoris – 500 g.-1 kg. Lynai gaudomi dugninėmis ar plūdinėmis meškerėmis, naudojant augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) bei gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalus.

Meknė

Meknė mėgsta ežerus, kurių dugnas smėlėtas, molėtas ar dumblinas. Gyvena lėtos tėkmės upėse. Šios žuvys neršia balandžio-gegužės mėn. seklumose ant augalų liekanų ar žvirgždo.

Vidutinis meknės ilgis – 20 cm, vidutinis svoris – 700 g.-1 kg. Meknės žvejojamos dugninėmis ar plūdinėmis meškerėmis, augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) bei gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalais.

Seliava

Seliavos neršia ant smėlėto dugno lapkričio-gruodžio mėn. Vidutinis seliavos ilgis – 15 cm, vidutinis svoris – 60-80 g. Seliavoms tinkamas masalas – uodo truklio ar musės lervos.

Stintelė

Stintelės neršia balandžio mėn., kai pajuda ledai. Vidutinis stintelės ilgis – 6-10 cm, vidutinis svoris – 30-40 g. Stintelėms tinkamas masalas – uodo truklio, musės lervos.

Sykas

Sykai neršia lapkričio-gruodžio mėn. ant smėlėto dugno. Vidutinis syko ilgis – 27 cm, vidutinis svoris – 200-300 g. sykai žvejojami naudojant uodo truklio, musės lervas.

Starkis

Starkiai neršia gegužės mėn. ant augalų ir žvirgždėto grunto. Vidutinis starkio ilgis – 35-50 cm, vidutinis svoris – 500 g.-2 kg. Starkiai žvejojami spiningaujant su blizge, sukriuke, tinka minkštieji masalai, vobleriai, gyva žuvelė.

Šamas

Šamai mėgsta gilesnes vietas, ties akmenimis, kelmais, paskendusiais medžiais. Neršia birželio mėn. ant augalų. Vidutinis šamo ilgis – 50 cm, vidutinis svoris – apie 1 kg. Šamai gaudomi spiningaujant su blizge, sukriuke, žvejybai tinka minkštieji masalai, vobleriai, naktiniai sliekai, moliuskų mėsa, gyva žuvelė.

Ungurys

Unguriams patinka užžėlusios ir dumblingos vietos. Šios žuvys neršia gegužės – liepos mėn. Vidutinis ungurio ilgis – 1,2 m, vidutinis svoris – 3 kg. Unguriai žvejojami dugninėmis ar palaidinėmis meškerėmis, tinka augalinės (žirniai, kukurūzai, kviečiai, kruopos) ir gyvulinės (sliekai, uodo truklio lervos, musės lervos ir kt.) kilmės masalai.