Korupcijos prevencija

 

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 2022 – 2024 m. korupcijos prevencijos programa

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 metams

VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos pasireiškimo tikimybės, savarankiškai pasirinktoje įstaigos veiklos srityje, nustatymo aprašas

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų etikos kodeksas

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro atsparumo korupcijai politika

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrui gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės

Darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Vadovo viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Darbuotojų atsparumo korupcijai apklausa

Korupcijos pasireiškimo tikimybės, savarankiškai pasirinktoje įstaigos veikos srityje, nustatymo aprašymas 2022

Korupcijos pasireiškimo tikimybės, savarankiškai pasirinktoje įstaigos veikos srityje, nustatymo aprašymas 2023

2023 –iaisias VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai dovanų negavo. Vidiniu pranešimų kanalu gautų pranešimų nebuvo, skundų ir pranešimų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus negauta.

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį - rasite čia

 

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre atsakinga už korupcijos prevenciją komunikacijos projektų vadovė Agnė Beniauskienė, tel. +370 619 85070 el. paštas [email protected]

 

Apie Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui el. paštu [email protected] ir/ar telefonu +370 383 53091.
 
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu [email protected] ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.