Kitos paramos

 •  

  Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas 2022-12 Nr. KK-AM-JPA01

  Paraiškos priimamos nuo: 2022-12-16 08:00

  Paraiškos priimamos iki: 2023-12-15 15:45

  Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.

   

  Paraiškas gali teikti negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas: savininkas, valdytojas, pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo.

  Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susijusios su paramos gavėjui nuosavybės ar kitokia teise priklausančios Priemonės projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. skaičiuojamosios šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti.

  Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  • šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų surinkti perteklinę energiją ar akumuliacinės katilinės įrengimas;
  • atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo sumažinimo būda, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;
  • išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimas, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar langų perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;
  • plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
  • vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant kai kurių patalpų šilumines charakteristikas;
  • vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą.

   

  Daugiau apie kvietimą: APVA aktualių kvietimų skiltyje (nuoroda).