Sąlygos investicijoms

Sąlygos investicijoms

 

Mokestinės lengvatos investuojantiems Molėtų rajone

Molėtų rajono savivaldybės Tarybos numatytos nekilnojamo turto, žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatos, taikomos investuotojams/verslo subjektams, kurie savo veiklai investavo ar planuoja investuoti Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje ir kai Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje investuojama iki 1 448 100 Eur. Mokestinės lengvatos gali būti suteikiamos tik žemei ir/ar kitam nekilnojamajam turtui, kurį pareiškėjas tiesiogiai naudoja savo veikloje.

Mokestinių lengvatų apraše numatomi reikalavimai:

 • investuotojas per praėjusius 1 kalendorinius metus į savo veiklą savivaldybės teritorijoje yra investavęs ne mažiau kaip 100 000 eur ir sukūręs naujų nuolatinių darbo vietų;
 • investuotojas per ateinančius 2 kalendorinius metus į savo veiklą savivaldybės teritorijoje planuoja investuoti ne mažiau kaip 100 000 eur ir sukurti naujų nuolatinių darbo vietų;
 • pareiškėjas Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turi žemės, kito nekilnojamojo turto arba nuomoja valstybinę žemę;
 • visą mokestinės lengvatos taikymo laikotarpį kiekvienais metais investuotojas įsipareigoja mokėti vidutinį brutos užmokestį ne mažesnį kaip 0,8 koeficiento nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Savivaldybės vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įskaitant individualias įmones).

Maksimali Savivaldybės suteikiamų mokesčių lengvatų suma per einamuosius metus negali būti didesnė negu 20 000 Eur, paraiškos priimamos visus kalendorinius metus.

2022 m. spalio 27 d. patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašą rasite ČIA.

 

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai, kurių kontaktus rasite ČIA

 

 

Žemės mokestis

2022 metams žemės mokestis patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-134  „Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“.

 

Žemės nuomos mokestis

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-135  „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai.

 1. Žemės ūkio paskirties sklypai, išskyrus specializuotų ūkių žemės sklypus, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių 1 % (Žemės nuomos mokesčio tarifas)
  Specializuotų ūkių žemės sklypai, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių 0,8 %
 2. Miškų ūkio paskirties sklypai 1,5 %
 3. Konservacinės paskirties sklypai 1,5 %
 4. Vandens ūkio paskirties sklypai 1,5 %
 5. Kitos paskirties žemės sklypai 1,5 %
 6. Nenaudojamas žemės plotas (apleistos žemės ūkio naudmenos) 4 %
 7. Kitos paskirties žemės sklypams, nenurodytiems  1–6 punktuose 1,5 %

 

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai, 108 kab., tel. (8 383) 54737, + 370 682 26605

Informaciją ir konsultacijas teikia:
Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Vasaravičienė, el. paštas [email protected]
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Gutauskienė, el.paštas [email protected]

 

Nekilnojamojo turto mokestis

2022 metams nekilnojamojo turto mokestis patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-133 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“.

 1. Fiziniams ir juridiniams asmenims 0,75 % (nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims)
 2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių turtas yra apleistas ir neprižiūrėtas 3 %

 

Daugiau informacijos: www.moletai.lt