Savivaldybės parama

Savivaldybės parama

 

Molėtų rajono savivaldybė siekia mažinti kliūtis, kurias patiria rajono verslininkai, ir kurti paskatų verslui sistemą.
Paramos rajono verslo subjektams programa, patvirtintas verslui taikomų mokestinių lengvatų mechanizmas, mažinama biurokratinė našta, stiprinami verslo nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės ryšiai.
Taip pat Molėtų rajone patvirtintas vienas mažiausių Lietuvoje turto mokestis – 0,75 %.

 

 

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

 

Molėtų rajono savivaldybė yra parengusi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą. Apraše numatoma paramos teikimo tvarka, kurios tikslas - skatinti verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijų, skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.

Finansinė parama skiriama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą ir (ar) plėtojantiems verslą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Šia rėmimo programa gali pasinaudoti asmenys, kurie nori gauti kompensaciją už per bankines institucijas apmokėtas išlaidas. Gali būti kompensuojamos tokios išlaidos, kurios buvo patirtos ne seniau nei vieneri metai iki paraiškos pateikimo dienos. Bendra suteikiama parama vienam smulkaus ir vidutinio verslo subjektui per trejus metus negali viršyti 2000 Eur.

 

Parama teikiama pagal šias finansavimo formas:

 • palūkanų kompensavimas;
 • verslo plėtros dokumentai;
 • elektroninė parduotuvė;
 • naujos įrangos įsigijimas;
 • nekilnojamojo turto nuoma;
 • projektavimas;
 • kofinansavimas.

 

Molėtų rajono savivaldybė paraiškas priima nuo 2022 08 29 iki 2022 09 30. Detali informacija apie paraiškas ir teikiamą finansavimą - Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo apraše

 

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:
Vakaris Atkočiūnas, tel. 8 383 54742, 8 652 40673, el. paštas: [email protected];
Dovilė Sabalinkė, tel. 8 383 54784, el. paštas: [email protected];
Jolita Lilionienė, tel. 8 383 42 324 el. paštas: [email protected].

 

 

Mokestinės lengvatos naujiems investuotojams

 

Molėtų rajono savivaldybės Tarybos numatytos nekilnojamo turto, žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatos, taikomos investuotojams/verslo subjektams, kurie savo veiklą tęsia ne ilgiau kaip 3 metus ir per praėjusius vienerius kalendorinius metus yra investavę į savo veiklą savivaldybės teritorijoje ir sukūręs naujų nuolatinių darbo vietų (naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, atsiradusios jas perkeliant iš kitų įmonių, filialų juos reorganizuojant ar pertvarkant).

 

Taikomos mokesčių lengvatos nuo mokamų mokesčių:

 • 2 metus - 30 proc., jei į verslo plėtrą investuota nuo 28962 EUR iki 144810 EUR ir sukurta ne mažiau kaip 5 darbo vietos;
 • 3 metus - 50 proc., jei į verslo plėtrą investuota nuo 144810 EUR iki 289620 EUR ir sukurta ne mažiau kaip 20 darbo vietų;
 • 3 metus - 100 proc., jei į verslo plėtrą investuota nuo 289620 EUR ir sukurta daugiau kaip 20 darbo vietų;
 • 1 metus - 100 proc., jei į Savivaldybės (ne privačios) teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą investuota ne mažiau kaip 28962 EUR.

Daugiau informacijos: Savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas „Dėl investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas“.