Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorė

1

1

1054,22

Buhalterė

1

1

715,36

Vadybininkas

1

1

642,25

Vadybininkas

1

1

600,00

IŠ VISO:

4

4

3011,83