Valstybinio choro VILNIUS koncertas

Valstybinio choro VILNIUS koncertas

 

XXII Sakralinės muzikos festivalis ŠLOVINKIME VIEŠPATĮ STYGOMIS IR DŪDOMIS

Koncertuoja valstybinis choras VILNIUS (meno vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas)

 

Nemokamas
Gegužės 7 d. 11:30