Sakralinės muzikos ir poezijos valanda ,,Po angelo sparnu“

Sakralinės muzikos ir poezijos valanda ,,Po angelo sparnu“

Rugsėjo 15 d. 12:00 val., Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia.

XVIII-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“.

Koncertuoja: Dainius Puišys (baritonas), Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Giedrius Arbačiauskas (aktorius)

Nemokamas
2019-09-15 12:00