Sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Koncertuoja Aleksandras Isakovas (vargonai).

Nemokamas
2021-09-26 12:30