Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos ir tautinių šokių šventė "Aukštaitijos vainikas“

Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos ir tautinių šokių šventė "Aukštaitijos vainikas“

Birželio 24 d., 18:00 val. Molėtų vasaros estrada.

Programoje:

Sutartinių giedotojų grupė ,,Alsūnė“ (vad. R. Pelakauskienė)

Suginčių krašto tradicinė kapela (vad. J. Veršelis)

Folkloro ansamblis ,,Malkesta“ (vad. A. Kibickienė)

Liaudiškos muzikos kapela ,,Molėtai“ (vad. K. Tučinskas)

Tradiciniai šokiai (groja tradicinių šokių klubo Utenoje įkurėja Dalia Magylienė ir Miglė Magylaitė)

Folkloro ansamblis ,,Nalšia“

Nemokamas
2021-06-24 18:00