Romualdo Balinsko parodos atidarymas "Pašvęsta kolekcija"

Romualdo Balinsko parodos atidarymas "Pašvęsta kolekcija"

Atidarymas 2020 01 04, šeštadienį, 13:00 val. Videniškių vienuolyno muziejus, Molėtų r.

Videniškių vienuolyno muziejuje (veikiančiame buvusiame atgailos kanauninkų viršininko name) rengiamų parodų jungiamoji idėja ir tikslas yra šiuolaikinio meno, susijusio su Tikėjimu ir religingumo formomis, pristatymai. Ši idėja galutinai išsikristalizavo 2018 metų lapkričio 8 dieną, popiežiui Pranciškui palaimintuoju paskelbus su Videniškiais kilmės, giminystės, atminimo puoselėjimo saitais tampriai susijusį kunigaikštį Mykolą Giedraitį (~1420–1485), kilusį iš šio Lietuvos kampo.

Tad nenuostabu, jog 2020 metus Videniškių vienuolyno muziejus pradeda su personaline Romualdo Balinsko paroda, į(si)pareigojančiu pavadinimu bei tema – „Pašvęsta kolekcija“. Romualdas yra vienas iš nedaugelio nūdienos menininkų, kurio asmeninis tikėjimas atsispindi jo tapybos visumoje. (Kita vertus, provokuojant pačiam menininkui, galima paklausti – ar tapyba, arba net jos suvokimas, taip pat yra įmanoma be tikėjimo?). Tai ir su klasikiniais įvaizdžiais ir krikščioniškosios ikonografijos parafrazės koreliuojantys motyvai, ir altorinių kompozicijų tiesiogiai-netiesiogiai įkvėptos temos, ir, galop, pati paveikslų dvasia, kupina sakralios paslapties. Religinėmis ar kvazireliginėmis (reikia pastebėti, kad tapytojas pasižymi ir subtiliai ironišku aplinkos bei potyrių fiksavimu) temomis tapoma ne pagal kažkokius išoriškai institucinius užsakymus, bet iš vidaus, širdies, „dūšios“ – tai įsikūnija ir ypatingai plastikoje. R. Balinsko tapyba – tartum tęsianti klasikinę tradiciją, pagarbiai jai asistuojanti, bet kartu – ypatingai individuali, asmeniška, jautresnei akiai linkusi apsinuoginti ir atsiverti. Visa tai (lyg kuo tikriausias Tikėjimo slėpinys pašvęstam žmogui) materializuojasi emocionaliuose spalviniuose deriniuose, ekspresyviuose potėpiuose, faktūriškuose paviršiuose ir taikliai apibendrintame piešinyje.

 

Nemokamas
2020-01-04 13:00