Paskaita „Tarp paveikslų ir erdvinių struktūrų. Valstybės teatro scenografija“

Paskaita „Tarp paveikslų ir erdvinių struktūrų. Valstybės teatro scenografija“

Paskaita „Tarp paveikslų ir erdvinių struktūrų. Valstybės teatro scenografija“


Paskaitą skaito menotyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras Helmutas Šabasevičius


Kaunas, tapęs laikinąja Lietuvos sostine, 1920–1939 m. buvo svarbiausias meninės kultūros centras, kuriame didelį vaidmenį vaidino Valstybės teatras. Jame statomų spektaklių kūrėjų gretose buvo daugybė Europoje gerai žinomų kūrėjų – režisieriai Michailas Čechovas ir Teofanas Pavlovskis, šokėjai Nikolajus Zverevas, Vera Nemčinova, Anatolijus Obuchovas, Aleksandra Fiodorova, Vera Kirsanova. Ne mažiau įspūdingas ir menininkų, kūrusių scenografiją Valstybės teatre statomiems spektakliams, sąrašas. Nors Pirmieji dramos, operos, baleto spektakliai buvo rodomi su parinktomis dekoracijomis ir kostiumais, kuriais neretai pasirūpondavo patys aktoriai, tačiau netrukus į pagalbą pradėta telktis žymius to meto Lietuvos ir Europos dailininkus ir architektus – Mstislavą Dobužinskį, Olgą Dubeneckienę-Kalpokienę, Petrą Kalpoką, Barborą ir Vladą Didžiokus, Aleksanderą Benua, Konstantiną Koroviną, Nataliją Gončarovą, Ludolfą Libertą ir kitus. Paskaitos metu išgirsite kaip keitėsi Valstybės teatro scenografija, kokią įtaką turėjo iš svetur atvažiavę kūrėjai, kur keliavo tobulintis mūsų dailininkai ir kas iš jų buvo apdovanoti aukso medaliais Pasaulio dailės parodose.

Nemokamas
2022-09-27 17:00