Naujos knygos pristatymas: „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant

Naujos knygos pristatymas: „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant

Sausio 28 dieną, 16:00 val. Molėtų dailės galerija, Inturkės 4, Molėtai.

Vido Poškaus ir Mindaugo Skudučio duetas knygoje užfiksavo nepaprastą Videniškių istoriją.

Kviečiame į knygos „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“ pristatymą. Ši knyga – ypatinga tekstų ir vaizdų kelionė po Videniškių praeitį ir dabartį: LDK aukso amžius, Giedraičių giminė, Siesartės slėnio dangus ir vietos žmonių istorijos. Pristatyme dalyvauja knygos autoriai – tekstų autorius Vidas Poškus ir dailininkas Mindaugas Skudutis, idėjos

Knyga „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“ – du dešimtmečius Molėtų galerijoje dirbančios menotyrininkės Aistės Gabrielės Černiūtės sumanymas. Kiekvieną vasarą į Videniškius ji sukviečia dailininkus kurti, pajusti ir atverti vietos dvasią, istoriją, praeitį ir šiandieną. Būtent čia gimęs dailininko Mindaugo Skudučio ir menotyrininko Vido Poškaus kūrybinis duetas Videniškius pamatė labai giliai, atvira širdimi ir savo įžvalgas bei patirtis sudėjo į knygą „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“.

Knygos sumanytoja A. G. Černiūtė sako, kad idėją leisti tokią tekstų ir vaizdų knygą pametėjo pati vieta. „Niekada nebūčiau sugalvojusi knygos Videniškiams, jei patys Videniškiai nebūtų pasirodę kaip knyga. Galima versti Videniškių istorinius sluoksnius, sklaidyti praeities puslapius, nuklysti iki pilkapynų paslapčių, o Siesarties slėnyje randamos fosilijos perkelia milijonus metų atgal, kai dar tyvuliavo vandenynas. Pamenu, kai 2017 metais po pertraukos grįžome kurti į Videniškius, mane tarsi nudvelkė jausmas: koks mažas kraštas, o štai gręždamiesi atgal sluoksnis po sluoksnio randame tokią didybę, kilmingumą ir dvasingumą, net šventumą. Ir tai tik vienas, mažas Lietuvos kraštas.“

Pasak knygos „Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“ tekstų autoriaus V. Poškaus, pagrindinis šios knygos tikslas – aprašyti Videniškius, pastebėti ir užfiksuoti jų pagrindinius paminklus, objektus, žmones, o taip pat už skverno pagauti istorija ir religija persmelktą vietos atmosferą. Fiksuodamas Videniškių praeitį V. Poškus atskleidžia kur kas platesnę mūsų krašto istoriją. Renesanso bei baroko epochas jis parodo ne kaip muziejuose ar moksliniuose traktatuose nugulusią teoriją, bet kaip gyvą reiškinį.

„Tai savotiškas Lietuvos mikrokosmosas. Netgi sakyčiau, kad žmogų, norintį glaustai, bet iš esmės pažinti Lietuvos geografiją ir istoriją, įvairiasluoksnį, skirtingas epochas apimantį paveldą, galima vežti čia. Galbūt Videniškiuose nėra išplėtota turistinė infrastuktūra (nors oficialus Mykolo Giedraičio paskelbimas Palaimintuoju situaciją gali ir pakeisti), tačiau tai didelis privalumas. Nes tai gyvoji autentika. Nesuvaidinti ir neatkurti dalykai“, – pastebi tekstų apie Videniškius autorius menotyrininkas V. Poškus.

Ne vieną vasarą Videniškiuose praleidęs dailininkas M. Skudutis labai taikliai ir gyvai vietos dvasią užfiksavo tapyboje ir piešiniuose. M. Skudučio akiratyje – peizažas ir jame veikiantys pastatai, žmonės, gyvūnai, netgi traktoriai ir automobiliai. Taip giliai ir atvirai pajusti Videniškius dailininką įkvėpė bene žinomiausias barokinės literatūros paminklas lietuvių raštijoje – kunigo, mąstytojo, rašytojo Mykolo Olševskio „Broma, atverta ing viečnastį“, kurią jis sukūrė būtent Videniškiuose.

Nemokamas
2022-01-28 16:00