Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus paroda „Scenos aristokratai ir maištininkai

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus paroda „Scenos aristokratai ir maištininkai

 

Lietuvos teatro dailė 1920–1940 m.“, skirta Valstybės atkūrimo 100-mečiui, eksponuota 2017-2018 m. (kuratorės dailėtyrininkės - Aušra Endriukaitienė ir Živilė Ambrasaitė-Gailiešienė)

Parodoje eksponuojami originalūs dailininkų Vlado Didžioko (1889–1942) ir Barboros Didžiokienės (1896–1976), Mstislavo Dobužinskio (1875–1957), Vladimiro Dubeneckio (1888–1932) ir Olgos Dubeneckienės (1891–1967), Adomo Galdiko (1893–1969), Natalijos Gončarovos (1881–1962), Antano Gudaičio (1904–1989), Petro Kalpoko (1880–1945), Konstantino Korovino (1861–1939), Telesforo Kulakausko (1907–1977), Georgo Lapšino (1885–1950), Juozapo Levinsono-Benari (1892-1967), Ludolfo Liberto (189–51959), Liudo Truikio (1904–1987), Stasio Ušinsko (1905–1974), Adomo Varno darbai (1879–1979), Valstybės teatro spektaklių afišų, programėlių ir nuotraukų kopijos iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. 

Nemokamas
Rugsėjo 01 - 25 d.