Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

Koncertas, padabintas Molėtų krašto literatės
Virginijos Žvarėlaitės kūryba.
Muzikinio trio MUSICA CHE SUONA koncertas

Natalija Krauter (sopranas)
Rima Švėgždaitė (smuikas)
Lina Burbaitė -Vaitkuvienė (fortepijonas)

 

18.00 val Šv. Mišios Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Nemokamas
Sausio 12 d. 16:00