Knygos „Vladas Sipaitis...Dienoraščiai, laiškai, prisiminimai“ pristatymas.

Knygos „Vladas Sipaitis...Dienoraščiai, laiškai, prisiminimai“ pristatymas.

Knygos „Vladas Sipaitis...Dienoraščiai, laiškai, prisiminimai“ pristatymas.


Leidinį pristatys knygos sudarytojas aktorius Remigijus Vilkaitis


2020 m. šventėme Lietuvos Valstybės teatro 100-to metų jubiliejų. Ta proga Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejus inicijavo leidinių seriją „Kūrėjai“ iškilių Lietuvos teatro, muzikos ir
kino kūrėjų gyvenimo ir kūrybos įamžinimui. 2021 – 2022 metų sandūroje išleista knyga
„Vladas Sipaitis. Dienoraščiai, prisiminimai, laiškai“ – pirmasis serijos „Kūrėjai“ leidinys.

Knygoje „Vladas Sipaitis. Dienoraščiai, prisiminimai, laiškai“ pristatoma nepelnytai Lietuvos
teatro istorijoje iškupiūruota, aktyvaus Valstybės teatro kūrėjo, aktoriaus, dailininko, šokėjo,
režisieriaus, pedagogo, publicisto ir literato Vlado Fedoto Sipavičiaus-Sipaičio asmenybė.
Vladas Sipaitis priklauso kartai, kuri grįžusi iš įvairiausių buvusios Rusijos imperijos
kampelių, per dvidešimt pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos egzistavimo metų
sukūrė ir iki europinio lygmens užaugino lietuvišką profesionalųjį teatrą visose jo veiklos srityse:
operos, dramos ir baleto. Sipaitis Valstybės teatre dirbo dvylika metų ir tai buvo kaip tik tie
metai, kai savo spektaklius kūrė Andrius Oleka-Žilinskas, Michailas Čechovas. Vl. Sipaitis kūrė
kartu su Stasiu Ušinsku garsųjį Marionečių teatrą, sukūrė savo eksperimentinį teatrą, teatro
studiją, vaidino paties režisuotame pirmajame lietuviškame vaidybiniame filme „Onytė ir
Jonelis“ (1931 m.), o dirbdamas Maskvoje repetavo su Vsevolodu Mejerholdu.
Labai svarbu, kad knygoje pristatomi niekur neskelbti Sipaičio dienoraščiai, prisiminimai
atskleidžia daug istorinių faktų apie kolegas artistus, režisierius, to meto spektaklius, teatro
vidinius santykius. Publikuojami du Pasaulinius karus ir Didžiąją rusų revoliuciją išgyvenę
Sipaičių šeimos dokumentai, epizodiškai pasakojama apie Sipaičio motinos, Maskvos Didžiojo
teatro solistės, iškilios tautinio lietuvių atgimimo veikėjos Liudvikos Sipavičiūtės asmenį.
Pristatomi nežinomi Lietuvos kino, baleto, marionečių teatro, Lietuvos estrados raidos
momentai, valstybingumo praradimo ir okupacijos liudijimai.
Knygos sudarytojas – aktorius, teatro pedagogas, politikas, Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejaus darbuotojas Remigijus Vilkaitis, mecenatė – profesorė Marija Aušrinė Pavilionienė.
Knygos leidimą rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Nemokamas
2022-10-05 17:00