Kiek rovė - neišrovė, kiek skynė - nenuskynė. Fotografijų paroda

Kiek rovė - neišrovė, kiek skynė - nenuskynė. Fotografijų paroda

Kovo 9 d. (ketvirtadienį) 17:00 val. Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus pristatyta fotografijų paroda, skirta paminėti kovo 11 d.
Tai dokumentika liudijanti neeilinius įvykius, kurie pakeitė Lietuvos, kaip Nepriklausomos valstybės istoriją. Tai įvykiai suvieniję Lietuvos žmones ir padėję tvirtą pamatą šiandieninei Lietuvai.
_____________________________
1988 m. birželio 3 d. Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, visuomenės susirinkime buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, pradėjusi trumpą, tačiau labai svarbų kelią atkuriant nepriklausomą Lietuvą. Šiai grupei priklausė 35 iškilūs meno ir mokslo žmonės, kurios vadovu išrinktas prof. Vytautas Landsbergis. Vasarą prasidėję pirmieji Sąjūdžio organizuoti mitingai neilgai trukus apėmė visą Lietuvą.
1990 m. kovo 10 d. vakare susirinkę demokratiniuose rinkimuose išrinkti deputatai nusprendė, kad kitą dieną Lietuvai ir pasauliui bus pranešta apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Kovo 11 d. buvo patvirtinti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatų mandatai, kurių dėka Aukščiausioji Taryba įgijo visas teises priimti teisės aktus. Vėliau buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas – Vytautas Landsbergis. Taip pat išrinkti pirmininko pavaduotojai ir sekretorius. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos Aukščiausiąja Taryba. Kaip pažymi teisininkas Vytautas Sinkevičius, „reikėjo būtinai atsiriboti nuo „Lietuvos TSR“ kaip „valstybės“ kategorijos ir šią demokratiniuose rinkimuose išrinktą Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą labai aiškiai atriboti ir nuo „Lietuvos TSR“ kaip sovietinio teritorinio darinio, ir nuo ankstesnių „Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Tarybų“ kaip sovietinių institucijų, kad tarp šios Aukščiausiosios Tarybos, kuri priims Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą, ir vadinamosios „Lietuvos TSR“ neliktų nė menkiausios sąsajos.“
Prieš paskelbiant apie valstybės atkūrimą, buvo uždengtas LTSR herbas. Įstatymu buvo paskelbta, kad Lietuvos valstybinis herbas ir ženklas yra Vytis.
Apie 22:00 val. prasidėjo balsavimas, prieš kurį kiekvienam deputatui buvo išdalintos kortelės su jo vardu ir pavarde. 22:40 val. buvo paskelbta, kad niekam nebalsavus prieš, Lietuvos valstybės nepriklausomybė vėl atkurta. Salėje iškelta didelė Lietuvos valstybės vėliava, iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas.
Po daugiau nei penkiasdešimties metų okupacijos Lietuva vėl sugrįžo į pasaulio žemėlapį, kaip laisva ir nepriklausoma valstybė.

Nemokamas
Kovo 9 d. 17:00