Akustinis Kazimiero Jakučio koncertas Pagulbyje

Akustinis Kazimiero Jakučio koncertas Pagulbyje

Kaip ir kiekvieną mėnesį, sausį noriu vėl pakviesti Jus romatiškam vakarui su dainomis ir gitaros garsais.

BIlietas – 10 EUR vietoje, arba perkant per Tiketa iš anksto. Šeimininkė Aliona vykdys registraciją, idant visi turėtumėte patogius atsisėdimus.

Pagulbio kamas
Nemokamas
Sausio 18 d.