Parama verslui

 

Molėtų rajono savivaldybė siekia mažinti kliūtis, kurias patiria rajono verslininkai, ir kurti paskatų verslui sistemą.
Paramos rajono verslo subjektams programa, patvirtintas verslui taikomų mokestinių lengvatų mechanizmas, mažinama biurokratinė našta, stiprinami verslo nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės ryšiai. Taip pat Molėtų rajone patvirtintas vienas mažiausių Lietuvoje turto mokestis – 0,5 %

 

 

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

Parama skiriama labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms, įregistruotoms ir vykdančioms veiklą Savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, registruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla.

2020 m. rugpjūčio 17 – rugsėjo 21 d. Molėtų rajono savivaldybėje priimamos paraiškos pagal Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo aprašą.

Paraiškos su priedais turi būti pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g.44,  Molėtai 401 kab. IV aukštas (karantinu laikotarpiu paraiškos su priedais priimamos archyve), el. paštu: [email protected]. Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba skenuota ranka pasirašyta paraiška. Jei dokumentai bus pateikiami atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:
Vakaris Atkočiūnas, tel. 8 383 54742,  8 652 40673, el. paštas: [email protected];
Vaida Miltenienė, tel. 8 383  54754, 8 647 45616, el. paštas: [email protected],
Dovilė Sabalinkė, tel.  8 383 54784, el. paštas: [email protected]

 

 

Pagalba nukentėjusiems nuo COVID-19

Asmenys, 2020 metais pateikę prašymus dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki veiklos draudimo ar apribojimo pabaigos, įskaitant veiklos draudimo ar apribojimo galiojimo pabaigos mėnesį gali būti atleidžiami nuo mokesčių arba suteiktos mokesčių lengvatos už Molėtų rajone esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, žemės sklypus bei nuomojamos valstybinės žemės sklypus, kur yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų,  poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų ir kitų pasilinksminimo vietų, grožio, apgyvendinimo (pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30-33 straipsnius)  paslaugų teikimo, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto.

Fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau- Asmenys) prašymus dėl sumažinimo ar atleidimo nuo nekilnojamojo turto, žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčių teikia Savivaldybės administracijai el. paštu [email protected] ar per Elektroninės valdžios vartų sistemą.

 

Asmenys prie prašymo pateikia šiuos, mokesčių sumą patvirtinančius, dokumentus:

1. Žemės mokesčio deklaraciją už praeitus metus (jei kreipiamasi dėl šio mokesčio lengvatos), nurodant konkretų žemės sklypo unikalų numerį;
2. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją už praeitus metus ar kitą VMI išduotą dokumentą dėl  fizinio asmens nekilnojamojo turto apmokestinimo (jei kreipiamasi dėl šio mokesčio lengvatos), nurodant nekilnojamojo turto mokesčio unikalų numerį;
3. Valstybinės žemės nuomos priskaičiavimo deklaraciją arba sutartį, kurioje nurodyta žemės nuomos mokesčio suma;
4. Juridiniai asmenys papildomai pateikia dokumentą, nurodantį įmonės veiklos rūšį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;
5. Esant kitiems įvykiams, kurių atsiradimas įtakoja Asmenų pajamas ir tolimesnes  veiklos  galimybes, pateikia tai įrodančius dokumentus.

Valstybinė mokesčių inspekcija  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įspėja, kad nekilnojamojo turto mokestį  apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka patys mokėtojai, todėl patys turi įsivertinti jiems suteiktos lengvatos dydį pagal Molėtų rajono tarybos sprendimus.  Valstybinė mokesčių inspekcija pagal savivaldybės pateiktus mokesčių mokėtojų sąrašus, kuriems nustatyta nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, vykdytų stebėsenos bei kontrolės veiksmus.

 

Išsami informacija teikiama telefonu: (8 383) 54 735, el.p. [email protected]

Daugiau informacijos: 2020 m. gegužės 28 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas Nr. B1-126 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių ar lengvatų suteikimo Molėtų rajono savivaldybėje 2020 metais".

 

 

Mokesčių lengvatos veiklą pradedantiems verslininkams

Molėtų rajono savivaldybės Tarybos numatytos turto, žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatos, taikomos investuotojams/verslo subjektams, kurie savo veiklą tęsia ne ilgiau kaip 3 metus ir per praėjusius vienerius kalendorinius metus yra investavę į savo veiklą Savivaldybės teritorijoje ir sukūręs naujų nuolatinių darbo vietų (naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, atsiradusios jas perkeliant iš kitų įmonių, filialų juos reorganizuojant ar pertvarkant).

  • 2 metus - 30 proc., jei į verslo plėtrą investuota nuo 28962 EUR  iki 144810 EUR ir sukurta ne mažiau kaip 5 darbo vietos;
  • 3 metus - 50 proc., jei į verslo plėtrą investuota nuo 144810 EUR iki 289620 EUR ir sukurta ne mažiau kaip 20 darbo vietų;
  • 3 metus - 100 proc., jei į verslo plėtrą investuota nuo 289620 EUR ir sukurta daugiau kaip 20 darbo vietų;
  • 1 metus - 100 proc., jei į Savivaldybės (ne privačios) teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą investuota ne mažiau kaip 28962 EUR.

Daugiau informacijos: Savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas „Dėl investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas“.