Verslo kūrimo skatinimo projektas įgauna pagreitį

Projekto “Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste” (projekto kodas 08,6,1-ESFA-T-927-01-0173) veiklos po truputį pradeda įgauti pagreitį: birželio ketvirtą prasidėjo pirmosios individualios konsultacijos apie verslo kūrimo pradžią, verslo reguliavimą, įmonės vidaus valdymą bei aplinką. Labai smagu, kad yra jaunų žmonių, turinčių idėjų ir minčių kurtis Molėtuose. Individualios konsultacijos, vykstančios pagal projekto dalyvių poreikius, tęsis beveik visus metus, praktiškai iki projekto vykdymo pabaigos – 2021-03-31. 

Suplanuoti ir pirmieji mokymai: birželio 10 d. – „Emocinis intelektas. Nerimo ir streso matavimai ir priemonės, gerinančios adaptaciją“, birželio 17 d. – „Profesinės krypties verslui paieška. Bendravimo įgūdžių lavinimo pratybos“. Mokymų pradžia – 9.00 val. Molėtų r. viešosios bibliotekos salėje (lV a.) Mokymų dalyviai – projekto tikslinę grupę atitinkantys asmenys - darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs, bedarbiai ar asmenys, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama.

Projektą “Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste” vykdo Molėtų krašto verslininkų asociacija, kuri su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) dar 2020 m. pradžioje pasirašė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį. Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.. Projekto bendra vertė – 25896,47 Eur, finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto dalis – 23954,23 Eur.

Informacija išsamiau: el.paštu: [email protected] arba telefonu 8 698 43008.