Vasaros jaunimo užimtumo programoje laukiami Molėtų rajono verslininkai

Molėtų rajono savivaldybės administracija svarsto galimybę rengti pilotinę Molėtų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa). Programos tikslas – skatinti bendradarbiavimą su Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi, pagerinti jaunimo profesinio orientavimo kokybę, užimtumą vasaros laikotarpiu.

Programa būtų skirta Molėtų rajono savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 18 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programos vykdymo terminas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Molėtų rajone, įdarbinus Molėtų rajono 16-18 m. jauną asmenį, ir mokant jam ne mažiau kaip 1 MMA, už vieno mėnesio išdirbtą pilną etatą būtų kompensuojama 200 Eur. Už pusę etato – 100 Eur.

Tinkami darbdaviai tai smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, asocijuotos verslo struktūros, organizacijos ir įstaigos, ūkininkai, individualios veiklos vykdytojai. Svarbu, kad visi darbdaviai būtų registruoti Molėtų rajone ir Molėtų rajone vykdytų veiklą.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, siekdama įvertinti tokios programos poreikį prašo Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Programoje, arba Jaunuolių, ketinančių dalyvauti programoje, iki birželio 15 d. registruotis pas Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) tel. +370 698 38826 arba el. paštu [email protected] užpildydami nustatytą formą. Darbdavys pildo darbdavio anketą, jaunimas-jaunimo anketą.

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos informacija