Užimtumo tarnyba kviečia: priimamos savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos

 

Nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas ir pasinaudoti savarankiško užimtumo parama.

Parama teikiama darbo ieškantiems asmenims, kurie kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu yra aptarę ir sudarę individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė arba pirmą kartą yra steigiama darbo vieta sau. Pareiškėjas paraiškų vertinimo metu turi atitikti vieną iš sąlygų:

• yra darbingo amžiaus neįgalus bedarbis, kuriam nustatytas:

  • iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  • 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

• yra bedarbis iki 29 metų;

• vyresnis kaip 45 metų bedarbis.

 

Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal nustatytus paraiškos vertinimo kriterijus. Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje. Tai vertinama pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį. Taip pat vertinamas prašomos paramos dydis ir paraiškos teikėjo nuosavas lėšų indėlis. Papildomus balus galima gauti jeigu paraiškos teikėjo registracija yra aukščiausio nedarbo teritorijose arba planuojama steigti stacionarią darbo vietą.

Šios valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas). Taip pat gali būti skiriama parama pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti remontui ir pritaikymui, kuriam galima panaudoti iki 50 proc. gautos subsidijos.

Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus atstovai pastebi, kad jaunesni paraiškų teikėjai dokumentus dažniausiai užpildo patys, vyresniems prireikia šeimos narių ar konsultantų pagalbos. Geriausia pasiruošti dokumentų teikimui – dalyvauti grupinėse konsultacijose, klausti bei nepatingėti išnagrinėti teisės aktus. Paraiškų teikėjai skatinami atkreipti dėmesį, jog su naujuoju kvietimu keičiasi rėmimo priemonės sąlygos – mažėja bendras lėšų kiekis skiriamas priemonės įgyvendinimui ir keičiasi vertinimo tvarka, todėl gauti paramą labiausiai pretenduos tie, kurie bus tam labiausiai pasiruošę.

 

Parama leidusi pražįsti Nijolės gėlėms

Pasak Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus specialistų, pirmame šių metų savarankiško užimtumo rėmimo priemonės etape iš 10 pateiktų paraiškų paramą gavo net 9 molėtiškiai. Populiariausi verslo atstovai, norėję pasinaudoti teikiama parama – grožio paslaugų specialistai, tačiau parama pasinaudojo ir teikiantys fotografijos paslaugas, maisto technologai, floristai.

Štai 2021 metų pirmuoju kvietimu teikti paraiškas pasinaudojusi molėtiškė Nijolė Šimulionienė, šiandien džiaugiasi Naujajame miesto turguje puoselėjama gėlių parduotuve „Nijolės gėlės“. „Labai džiaugiuosi. Tai buvo didelis postūmis ir pagalba. Kitaip nebūtume turėję tam lėšų ir galėję taip jaukiai įsikurti. Svarbiausia stengtis, nereikia bijoti. Tai labai didelė parama,“ – sako Nijolė ir priduria – „Pinigus panaudojome automobilio pirkimui, šaldytuvui, lentynoms ir kitai įrangai“. Ji paraišką užpildė su dukros pagalba, kuri šiandien kartu su mama dirba jų įkurtame versle. Jų dviejų duetas, jau puikiai pažįstamas klientams – tvirtas bendro verslo pamatas.

 

 

Nijolės Šimulionienės ir jos dukros duetas – tvirtas naujo verslo pamatas. Asmeninio archyvo nuotrauka.

 

 

Daugiau apie savarankiško užimtumo rėmimo sąlygas: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems3/versl-kurimas/