Tęsiami Atgailos kanauninkų vienuolyno atnaujinimo darbai

 

Videniškių miestelyje, šalia Šv. Lauryno bažnyčios, bus tęsiami įsikūrusio Atgailos kanauninkų vienuolyno atnaujinimo darbai. Baigus šiuos darbus lankytojus pasitiks dar jaukesnės čia įsikūrusio muziejaus erdvės.

Dar 2017 metais buvo pasirašyta projekto „Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams“ 05.4.1-CPVA-R-302-91-0003 finansavimo sutartis. Projekto metu buvo atliktas kultūros paveldo – Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio namo, kapitalinis remontas ir darbai, siekiant įveiklinti pastatą ir žiemos metu. Inžinerinės sistemos bei tinklai (šildymo, vėdinimo) prijungtos prie įrenginių, esančių su vienuolyno pastatu sublokuotame mokyklos pastate, kuris nėra kultūros paveldo objektas. Tokiu būdu buvo siekta išsaugoti vienuolyno erdves, pastato konstrukcijas ir padaryti kuo mažesnę intervenciją į kultūros paveldo objektą. Buvo planuota, kad projektas bus užbaigtas iki 2019-11-30.

2020 m. gruodžio 8 d. LR kultūros ministerija informavo apie pritarimą skirti papildomą finansavimą Videniškių miestelio Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitaliniam remontui, siekiant sudaryti sąlygas išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objekto savybes, sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui, padidinant kultūros paveldo pritaikymo kultūrinėms veikloms galimybes – įveiklinti kultūros paveldo objektą didesne apimtimi.

Skyrus papildomą finansavimą bus atlikta visų vienuolyno fasadų tvarkyba, vidaus apdaila, sieninės tapybos bei koklių krosnies tvarkyba.

Artimiausiu metu bus atliktas finansavimo sutarties keitimas įtraukiant papildomą finansavimą bei pradėti parengiamieji darbai.