Projekto veiklos baigiasi, pradėti darbai - ne

 

Projekto „Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste“ (projekto kodas 08,6,1-ESFA-T-927-01-0173), kurį įgyvendina Molėtų krašto verslininkų asociacija, veiklos baigėsi. Gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Valstybės biudžeto lėšų, kurių bendra vertė – 23954,23 Eur, asociacija organizavo individualias konsultacijas apie verslo reguliavimą, įmonės vidaus valdymą bei aplinką, teikė mokymų paslaugas, buvo parengtas ir į internetinę erdvę įkeltas (www.infomoletai.lt) elektroninis verslo leidinys, kuriame įdomiai ir vaizdžiai pateikta informacija, kaip kurti verslą, kaip pasirinkti verslo rūšį, kokia yra parama, skolinimosi galimybės ir pan. Verslo paslaugų gavėjai - darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs, bedarbiai ar asmenys, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama. Bendra projekto vertė - 25896,47 Eur.

Galima tik pasidžiaugti, kad dar 2020 m. pradžioje pasirašyta finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) buvo įgyvendinta, nepaisant sunkumų dėl COVID-19, kad projekto veiklos padėjo kai kuriems dalyviams sėkmingai startuoti versle. O pradėtos konsultacijos ir toliau nemokamai bus teikiamos VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre. Taigi projektas baigiasi, o veiklos tęsiamos.