Proginė moneta, skirta Aukštaitijai

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrą pasiekė Lietuvos banko dovana – aukštaitiškas euras – neseniai pusės milijono vienetų tiražu išleista proginė moneta. Nacionalinę monetos pusę puošia iškaltas Aukštaitijos herbas.

Ši 2 eurų moneta, skirta Aukštaitija į apyvartą išleista dar rugsėjo mėnesį. Tai antroji proginių monetų serijos, skirtos Lietuvos etnografiniams regionams, moneta. Pirmoji – Žemaitijai skirta moneta – buvo išleista pernai. Tokiomis proginėmis monetomis galima atsiskaityti ne tik Lietuvoje, bet ir 19 kitų euro zonos šalių.

Leisdamas progines monetas Lietuvos bankas siekia vykdyti kultūrinę musiją – atkreipti dėmesį į domias Lietuvos vietas, reiškinius, garsinti mūsų šalį Europoje. O Aukštaitijos regionas garsus ne tik sutartinėmis. Į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauktas Jūžintų krašto keptinis alus ir Molėtų rajone puoselėtas senovinis stintelių ir seliavų gaudymas žiemą ant Baltųjų Lakajų ežero. Aukštaitija – plotu, gyventojų skaičiumi didžiausias ir etninės kultūros bruožų įvairove išsiskiriantis Lietuvos etnografinis regionas.

Dėkojame Lietuvos bankui už tokį vertingą Aukštaitijos simbolį, padovanotą ne tik mūsų centrui, bet visiems Molėtams.