Pristatyta Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija

Molėtų rajono savivaldybės vadovams, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrui (TVIC) ir rajono kolegoms turistų aptarnavimo srityje pristatyta Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija 2021-2025 m. laikotarpiui, kurią parengė MB „Turizmo rinkodaros sprendimai“. Tai svarbus ilgalaikės perspektyvos dokumentas, kaip strateginių rajono dokumentų dalis, Molėtų TVIC siekiant nuosekliai ir tikslingai planuoti bei įgyvendinti centro veiklas.

Strategijos rengėja Rasuolė Andrulienė išskyrė, jog Molėtų TVIC – turistinės vietos rinkodaros organizacija (angl. Destination marketing organisation, DMO). Atsižvelgiant į tai, centre turi būti siekiama įgyvendinti svarbiausias DMO funkcijas, Molėtų rajone formuojant ir stiprinant vietos įvaizdį, didinant rajono žinomumą ir turistų srautus.

Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija parengta įvertinus pasaulines turizmo tendencijas, Molėtų, kaip turistinės krypties, konkurencinę aplinką ir esamą rajono turizmo rinką. Strategijos rengėja dėmesį atkreipė į Molėtų TVIC sėkmingai įgyvendinamus inovacijų projektus ir rinkodaros veiksmus vietinėje Lietuvos rinkoje. Molėtų rajonas konkurencinės turizmo aplinkos paveiksle išsiskiria aukštais pasiekimas – tarp Rytų Aukštaitijos rajonų pirmauja apgyvendinimo įstaigų skaičiumi, bendruoju turistų ar užsienio turistų, jų nakvynių skaičiumi rajono apgyvendinimo įstaigose.

 


Bendras turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 2019 m. Rytų Aukštaitijos rajonuose ir Molėtų rajone 2015-2019 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose 2019 m.
 

Nakvynių skaičius Molėtų rajono apgyvendinimo įstaigose 2015-2019 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Pasak R. Andrulienės, Molėtai turizmo rinkodaros veiksmais „išaugo“ Lietuvos rinkos „rūbą“, todėl labai svarbu į planuojamus tolesnius veiksmus įtraukti ir užsienio rinkas. Nors paskutiniaisiais metais užsienio keliautojai Molėtų rajone sudarė beveik 12 proc. čia apsigyvenusių keliautojų, 2019 metais užsienio turistų skaičius išaugo 48 proc. lyginant su ankstesniais metais. Visgi, didelis dėmesys planuojant naujas rinkodaros priemones turėtų atitekti Molėtų rajono pozicionavimui Vokietijos, Latvijos ir Izraelio auditorijoms.

 


Užsienio turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose 2019 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas

 

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre iki šiol sėkmingai diegtos rinkodaros inovacijos, tačiau pastebima, jog vien jų nebepakanka, svarbu dėmesį skirti ir vadybinių inovacijų diegimui. Tai tampa ypatingai svarbu plečiant centro vykdomų veiklų apimtis bei siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Todėl remiantis tyrimo rezultatais, strategijoje numatytos platesnio spektro rinkodaros priemonės 2021-2025 m. laikotarpiui, skirtos turizmo produktų vystymui, rinkodaros priemonių įgyvendinimui, TVIC kaip DMO funkcijų stiprinimui bei bendradarbiavimo tarp privataus ir viešojo sektoriaus skatinimui.

Naujoji turizmo rinkodaros strategija tampa nauju kelrodžiu atsižvelgiant į klientų – keliautojų norus ir poreikius, vystant ir tobulinant Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro veiklas.