Parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Molėtų rajone

Molėtų rajono savivaldybė praneša apie artėjančią galimybę teikti prašymus finansinei paramai smulkiajam ir vidutiniams verslui gauti.

Pagal Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašą finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams vykdantiems ekonominę veiklą ir (arba) plėtojantiems verslą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Paraiškos bus priimamos nuo 08.17 iki 09.21