Neįprasta asmenukė Pastovio ežero pakrantėje

Tik spėjus šalia Pastovėlio pastatyti pirmąją visos meninės kompozicijos dalį - Žvejo batus, kurių pasimatavimas žada sėkmės su kaupu, pradėjo socialiniuose tinkluose plisti asmenukės. O šiuo metu, kai jau ežere plūduriuoja ryškiaspalvė plūdė bei prie batų guli neblogas laimikis – žuvis su balnu, retas kuris svečias į kompoziciją numoja ranka. Patraukli, atspindinti mėgėjiškos žūklės žavesį kompozicija vilioja fotografuotis, dalintis nuotraukomis ir tokiu būdu viešinti Molėtų miestą. Ši vieta įtraukta į visą vasarą kartu su portalu PamatykLietuvoje organizuojamą žaidimą „Molėtai – tarp žvaigždžių ir ežerų“. Ar šįmet Molėtų mieste daugiau turistų? Taip. Ir šitai pajuto ne tik Turizmo ir verslo informacijos centras, bet, matyt, ir patys molėtiškiai.

Įgyvendinti idėją pavyko užbaigus projekto „Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika“ Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.4./ 63VS-PV-18-1-04691-R001 įgyvendinamo pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 veiklas.

Projekto tikslas - atnaujinti meninėmis skulptūromis žvejybos tematika Pastovėlio ežerą ir jo pakrantės dalį, siekiant populiarinti žvejybos turizmą, gerinant Molėtų gyventojų socialinę gerovę, pasiektas. Dviejų menininkų: Andriaus Janulio ir Vido Stepanavičiaus - sukurta skulptūrų žvejybos tematika kompozicija (žvejo batai su meškere, žuvis ir plūdė) puikiai puošia Pastovėlio ežero pakrantę miesto centre, šalia fontano.

Projekto bendra suma – 14 000 eurų, iš jų paramos suma – 12 917,00 eurų, likusi suma -  Molėtų rajono savivaldybės administracijos lėšos.