Naujas kvietimas – parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo š. m. rugsėjo 1 d. kviečia teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos bus priimamos iki š. m. spalio 29 dienos.

Pagal šią veiklą parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinka labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Paramos dydis priklausys nuo to, kiek pareiškėjas planuoja sukurti naujų darbo vietų, o projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami. Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur.

NMA informuoja, kad paramos lėšomis gali būti finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas.

Projektų atrankos kriterijai, už kuriuos bus suteikiami atitinkami balai:

 • pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas;
 • prašoma mažesnio paramos intensyvumo;
 • projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis;
 • papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (privaloma vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur);
 • nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;
 • pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus.
 • pareiškėja – moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė yra moteris;
 • pareiškėjas – įmonė, kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip 10;
  • metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

 

Molėtuose projektų rengimo klausimais konsultuoja Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Molėtų biuro specialistės (https://www.lzukt.lt/moletu-biuras/). Pasak Jurgitos Kandratavičienės, dėl minėtos paramos skambinantys asmenys dažnai nori kurti verslą, o šis projektas yra verslo plėtrai: „Čia yra parama ne verslo kūrimui, o plėtrai, jau veikiantiems objektams ir turintiems veiklos rezultatus. Tai yra labai didelis projektas, kur reikalingi balansai, pelno – nuostolio prognozavimas,  pinigų srautų prognozavimas, tad jau turi būti finansinės ataskaitos ir matytis veiklos rezultatas.“ Taip pat Jūratė primena, kad iš paramos lėšų galimos ir statybos, bet kviečia nepamiršti, kad tam reikia tinkamai pasiruošti: „Turi būti suderinti visi leidimai ir gauti projektiniai pasiūlymai. Taip pat reikia nepamiršti, kad bus reikalingas ir statybos leidimas“.

Privalomas projekto „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti norint gauti paramą – 50. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma – 100 balų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Daugiau informacijos apie kvietimą ir jo sąlygas: https://bit.ly/3Dw40Ad