Nauja savivaldybės partnerystė kuriant taktilinius Molėtų žemėlapius

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ 2020-05-29 buvo pateikta projekto „Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi“ paraiška. Projekto pareiškėjas – Anykščių rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybių administracijos.

Projekto tikslas – sukurti vieningą universalaus dizaino turizmo ženklinimo infrastruktūros sistemą Utenos regiono dalyje, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Projekto metu planuojama įrengti taktilinius miestų žemėlapius ir taktilinius atskirų objektų maketus. Tiek žemėlapiai, tiek maketai bus gaminami iš nerūdijančio sendinto metalo ir / ar bronzos. Pagrindas – betoninė plokštė (maždaug 80x80 cm), kurios aukštis, priklausomai nuo objekto ir vietovės, nuo 30 cm iki 50 cm aukščio. Kiekvienas taktilinis ženklas bus pastatytas taip, kad aplink jį galima būtų apeiti, apvažiuoti sėdint neįgaliojo vežimėlyje ir pasiekti liečiamą objektą ranka. Visi ženklinami objektai, žemėlapiai turės lentelę su užrašu lietuvių ir anglų kabomis, lentelę Brailio raštu bei garsinius ženklus, kuriuos palietus pasigirs informacija apie šį objektą. Projektu siekiama paženklinti 30 objektų Utenos regione (po 10 objektų kiekvienoje projekte dalyvaujančioje savivaldybėje).

Molėtų rajone planuojami šių objektų maketai: Molėtų miesto taktilinis žemėlapis, Molėtų žydų prekybiniai pastatai, Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Videniškių bažnyčios kompleksas, Etnokosmologijos muziejaus kompleksas, Alantos dvaro sodybos rūmai, Dubingių piliavietė, Stirnių ežeras, Dubingių šv. Jurgio bažnyčios kompleksas, Mindūnų apžvalgos bokštas.

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija