Molėtai siekia kurortinės teritorijos statuso

Po Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių projekto svarstymų su jo rengėjais pasiekta, kad Molėtai jame įtvirtinami kaip regioninio lygmens rekreacijos aptarnavimo centras ir kraštui numatomas kurortinės teritorijos prioritetas siekiant kurorto. Tai svarbus, esminis pokytis lyginant su pirmuoju dokumento variantu.

Nieko nelaukiant, šiomis dienomis pradedamos analizuoti kurortinės teritorijos nustatymo ir plėtros galimybės: bus atliekama kurortinių teritorijų reikalavimų analizė, potencialių teritorijų identifikavimas, išanalizuota rajono gamtinė situacija, infrastruktūra, tobulinti aspektai, sudarytas veiksmų planas, atliktas sprendinių poveikio vertinimas ir kt. Nors 2012 m. jau buvo parengta Molėtų rajono kurortinių teritorijų nustatymo ir plėtros galimybių studija, šįmet viską reikia pradėti iš naujo ne tik dėl pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių reikalavimus kurortinėms teritorijoms, bet ir dėl gerokai pasikeitusios rekreacinės situacijos Molėtų mieste ir rajone.

Kaip teigia Molėtų rajono meras S. Jauneika, pirmą kartą nacionalinio lygmens dokumente įtvirtinamas Molėtų krašto išskirtinumas, apie kurį buvo anksčiau garsiai kalbėta ir tyliai atsisakyta tokios ambicijos. „Žinoma, tai iššūkis, tačiau žingsnis po žingsnio esame pasiryžę naują viziją - rekreacijos, turizmo paslaugų ir kurortinės teritorijos centro - įgyvendinti, suprasdami, kad tai atvertų naujų galimybių mūsų žmonėms, paslaugų sferai, verslui, viso rajono raidai."