Kvietimas Molėtų miesto ir rajono gyventojams dalyvauti seminare. Tema „Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“

MOKYMAI NEMOKAMI!

Maloniai kviečiame dalyvauti Jus seminare „Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai", 8 akad. val. 2019-09-17 ir aktyviai registruotis internetu čia REGISTRACIJA ir lengvai registruokitės į seminarą iki rugsėjo 13 d.
Seminaro lektorė Gita Kondrotaitė. Dalyvių skaičius ribotas iki 27 žmonių.
Po seminaro, dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Instituto programos registruojamos Valstybės tarnybos departamente nuo 2009 m, Socialinės priežiūros ir paslaugų departamente nuo 2017 m. (LR SADM SPPD).
Anykščių moterų užimtumo ir informavimo centras parengė projektą "OI, TIK DUOKIT MUMS ŠANSĄ!", o VŠĮ Gerovės ekonomikos institutas organizuoja mokymus „Iniciatyvumas ir verslumas“ ir „Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“, kurie organizuojami 4 savivaldybėse (Anykščiai, Utena, Molėtai ir Ignalina).
Kviečiame mokymo dalyvius, kurie:
1. Dalyviai nori sustiprinti savo asmenines ir bendravimo kompetencijas, lengvai bendrauti su žmonėmis.
2. Dalyvių amžius 55+ iki pensinio amžiaus.
3. Dalyviai gali būti dirbantys, bedarbiai ir negalią turintys Molėtų miesto ir rajono gyventojai.
4. Dalyviai turi užpildyti dalyvio anketą internetu paspaudę šią interaktyvią nuorodą DALYVIO ANKETA arba tiesiog atsiųskite el.p. [email protected] dalyvių kontaktus (vardas, pavardė, gimimo metai, el. paštas ir telefono. Nr.) iki 2019-09-13 d. ir mes patvirtinsime Jūsų dalyvavimą el.p. arba Jūsų nurodytu telefonu.
Seminaro metu dalyviai daug diskutuos, bus vaišinami pietumis ir kava!
Mokymai finansuojami iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos.
Seminaro darbotvarkė ir turinys:
7.30 – 8.00 Seminaro dalyvių registracija. Rytinė kava.
8.00 – 9.45 Susipažinimas su seminaro dalyviais ir jų poreikių/ lūkesčių identifikavimas.

Tema „Socialinis intelektas. Kodėl skirtingai bendraujame su kitais žmonėmis? Kaip pagerinti mūsų bendravimą ir bendrystę?“. Praktinė užduotis: skirtingi bendravimo stiliai ir grįžtamasis ryšys: darbas porose, simuliacijos, gerosios patirties pavyzdžiai, grįžtamasis ryšys.

9.45 – 10.00 Kavos pertrauka
10.00 – 11.45 Tema „Išorinė motyvacija. Tarpasmeninių ir socialinių kompetencijų vertinimas. Praktinė užduotis: išorinės
motyvacijos stiprinimas ir kompetencijų įsivertinimas : darbas porose ir grupėse, pristatymas, grįžtamasis ryšys.

11.45 – 12.30 Pietų pertrauka
12.30 – 14.15 Tema „Socialinių ir pilietinių įgūdžių tobulinimas. Socialiniai stiliai ir skirtingos grupės”. Praktinė užduotis: įsivertinti ir stiprinti socialinius ir pilietinius gebėjimus. Kaip ugdyti kompetencijas ir tinkamai pasirinkti žmones? Ko nori mano bendruomenė? : darbas porose, darbas grupėse, „vaidmenų pasikeitimai“, simuliacijos, pristatymai.

14.15 – 14.30 Kavos pertrauka
14.30 – 16.15 Tema „Grįžtamasis ryšys. Pilietinės ir asmeninės atsakomybės skatinimas. Rekomendacijas kaip turėtų vystytis ir augti asmenybė“. Praktinė užduotis: stiprinti pilietinius gebėjimus ir asmeninę lyderystę: grupinė dinamika, metodo „Čia ir dabar“, „vaidmenų pasikeitimai“, pristatymas, grįžtamasis ryšys.
Seminaro apibendrinimas ir diskusija. Kokie tikslai pasiekti seminaro metu? Kokie kiti žingsniai? Testas po seminaro (dalyviai įsivertins savo naujai įgytas kompetencijas ir bus labai aiškus palyginimas iki ir po seminaro). Dalyvių apklausa. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų įteikimas.
Registracija (
paspauskite čia ir suveskite duomenis, o mes Jūsų registravimą patvirtinsime el.p. arba tel., kaip Jums patogiau)

Dėkojame iš anksto už Jūsų dalyvavimą ir įkvėpiančias diskusijas!

Pagarbiai, Gita Kondrotaitė
VŠĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė, lektorė, tyrėja VVG projektų ir verslo konsultantė; VGTU lektorė, Verslo technologijų ir verslininkystės katedra, dėstymo modulis „Verslo projektų valdymas”,
Verslo konsultantų tinklo narė (VšĮ Versli Lietuva); www.gitakondrotaite.lt;
Socialinių paslaugų ekspertė, SADM projekto „Integrali pagalba į namus” tyrimų vadovė (nacionaliniu lygmeniu);
Facebook: Verslo ir Eneagramos trenerė Gita Kondrotaitė; Socialinio Intelekto Mokymai.