Jau galima teikti paraiškas verslo paramai gauti

 

Molėtų rajono savivaldybė nuo rugpjūčio 30 d. priima paraiškas smulkiojo ir vidutinio verslo paramai gauti. Iki 2021 m. spalio 1 d. (imtinai)  priimamos paraiškos pagal atnaujintą Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo aprašą.

Tai jau ne vienerius metus įgyvendinama rajono savivaldybės priemonė, kuria siekiama skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone. Finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams vykdantiems ekonominę veiklą ir plėtojantiems verslą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Parama teikiama palūkanų kompensavimui, verslo plėtros dokumentams, elektroninių parduotuvių kūrimui, įrangos įsigijimui, nekilnojamojo turto nuomai, projektavimui ir kofinansavimui.

Pasak Molėtų rajono savivaldybės mero Sauliaus Jauneikos, smulkusis ir vidutinis verslas – didelė ir svarbi Molėtų rajono verslo aplinkos dalis, kuriais ypatingai svarbus savivaldybės palaikymas. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo aprašas nuosekliai atnaujinamas atsižvelgiant į savivaldybės prioritetus ir besikeičiančią verslo aplinką. Vis didesnis dėmesys skiriamas jauniesiems verslo atstovams, atrandantiems Molėtus ar čia sugrįžtantiems ir kuriantiems. Dėl to į SVV subjektų sąrašą įtraukti jaunieji verslininkai ir ūkininkai, asmenys iki 29 metų, kuriems teikiami papildomi balai. Taip pat siekiama sudaryti palankias sąlygas iš emigracijos grįžtantiems kraštiečiams – grįžusiems ne anksčiau kaip prieš 1 metus ir ne trumpiau kaip 2 metus deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos suteikiamas papildomas balas vertinant pateiktą paraišką.

Kiti svarbūs kriterijai – versle diegiamos inovacijos, vykdomas socialinis verslas ar sertifikuotos ekologinės produkcijos gamyba, perdirbimas, pardavimas, taip pat suteikiama galimybė kompensuoti paskelbto karantino padarinius.

2020 metais į Molėtų savivaldybės kvietimą teikti paraiškas verslo paramai atsiliepė 31 verslo subjektas. 24 iš jų atitiko Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo aprašo reikalavimus ir jiems paskirstyta per 24 tūkstančius eurų paramos. Šiemet tikimasi išdalinti 30 tūkst. eurų paramos.

 

Molėtų rajono savivaldybė informuoja, kad rengiant paraišką reikalinga vadovautis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1- 137„Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo– patvirtintu aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/594ec3d0c43f11eba2bad9a0748ee64d)

Paraiškos turi būti pildomos kompiuteriu ir su priedais pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 44, 401 kab. arba el. paštu: [email protected]. Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba pasirašytos ranka ir nuskenuotos. Jei dokumentai pateikiami atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

 

 

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:

Vakaris Atkočiūnas, tel. 8 383 54742, 8 652 40673, el. paštas: [email protected];

Dovilė Sabalinkė, tel. 8 383 54784, el. paštas: [email protected];

Jolita Lilionienė, tel. 8 383 42 324 el. paštas: [email protected].