Draudžiama teikti apgyvendinimo paslaugas Molėtų rajone karantino metu

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

Draudžiama teikti apgyvendinimo paslaugas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.5 punktu, siekdamas sumažinti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimą:

1. D r a u d ž i u karantino metu fiziniams ir juridiniams asmenims teikti apgyvendinimo paslaugas (nuomoti patalpas, butus, kitą gyvenamąjį plotą) trumpalaikiam fizinių asmenų apgyvendinimui Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo pirmame punkte nurodytas draudimas netaikomas, kai:

2.1. patalpos nuomojamos atvykstantiems į Molėtų savivaldybę dirbti asmenims (darbininkams);

2.2. apgyvendinimo paslaugos teikiamos atskiruose nameliuose apgyvendinant vienos šeimos narius;

2.3. apgyvendinimo įstaigoje apgyvendinti asmenys iki šio įsakymo įsigaliojimo jau gyveno apgyvendinimo įstaigoje ir apgyvendinimo įstaigos nuomos terminas nepasibaigęs.

3. Į p a r e i g o j u apgyvendinimo paslaugų teikėjus, teikiančius šio įsakymo 2 punkte nustatytas apgyvendinimo paslaugas, užtikrinti, kad:

3.1. būtų vykdomi karantino metu keliami reikalavimai;

3.2. visi apgyvendinti suaugę asmenys pasirašytų sveikatos būklės deklaraciją;

3.3. nebūtų apgyvendinti asmenys, esantys saviizoliacijoje;

3.4. pradėjus teikti apgyvendinimo paslaugas tą pačią dieną būtų teikiama informacija Molėtų rajono savivaldybės administracijai el. p. [email protected] apie apgyvendinimo įstaigoje apgyvendintų asmenų skaičių.

 

 

Administracijos direktorius

 

Sigitas Žvinys