Atliktas klientų pasitenkinimo Molėtų rajono maitinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis tyrimas

2020 m. lapkričio mėnesį Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras atliko apklausą , kaip klientai vertina Molėtų rajono maitinimo įstaigų teikiamas paslaugas. Beveik mėnesį laiko vykdytoje apklausoje nuomonę išreiškė virš 200 respondentų. Dauguma atsakiusiųjų į anketos klausimus – Molėtų r. gyventojai (77 proc.), kiti atsakymai į anketos klausimus suplaukė iš Vilniaus, Kauno, Utenos ir kitų Lietuvos miestų, dalis anketas pildžiusiųjų nurodė, kad gyvena užsienyje (Švedija, Jungtinė Karalystė, Norvegija).

Klausimai anketoje buvo įvairūs: kokie informacijos šaltiniai klientams padeda surasti juos dominančią maitinimo įstaigą, kurios maitinimo įstaigos labiausiai atitinka klientų lūkesčius ir poreikius, kaip klientai vertina maitinimo įstaigų paslaugas, kokios papildomos pramogos domintų klientus maitinimo įstaigose, kaip vertinama padavėjų-barmenų veikla. Tyrimo dalyviai taip pat galėjo pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus, teikti rekomendacijas, kaip Molėtų rajono maitinimo įstaigos galėtų gerinti savo teikiamas paslaugas.

Virš 50 proc. dalyvavusių apklausoje tvirtino, kad Molėtų maitinimo įstaigoje valgo kasdien, kelis kartus per savaitę ar kartą per savaitę, likusi dalis (didesniąją dalį pastarųjų sudaro turistai ar iš kitų regionų atvykstantys asmenys) – kartą per mėnesį ar atostogų metu.

Tyrimo rezultatai rodo, kad geriausiai vertinamos paslaugos: automobilių pastatymas, švara bei kainos ir kokybės santykis. Dalis maitinimo įstaigų išskirtos kaip turinčios jaukią aplinką ir kokybišką maistą. O labiausiai pasigendama gyvos muzikos ir interneto prieigos.

Tyrime buvo pateiktas atviras klausimas respondentams - Jūsų pastabos, pasiūlymai, rekomendacijos Molėtų rajono maitinimo įstaigoms. Lankytojai norėtų, kad Molėtų kavinės dirbtų ilgiau, būtų daugiau užimtumo vaikams, galėtų būti siauresni meniu ir pan.

Maitinimo įstaigų atstovai su apklausos rezultatais, išvadomis bei rekomendacijomis supažindinti. Vyksta pokalbiai ir diskusijos su įmonių vadovais, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę.