Aktuali informacija turizmo sektoriui

Konsultacijos dėl kelionių tiek vartotojams, tiek verslui

Informaciją ir konsultacijas dėl teisinio reglamentavimo dėl organizuotų turistinių kelionių paslaugų tiek vartotojams, tiek verslo subjektams teikia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiais telefono numeriais: (85) 205 49 48, (85) 250 38 81, (85) 262 67 60.


Vartotojų teisės kelionių atšaukimo atveju 

Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją dėl koronaviruso grėsmės bei šiuo metu uždraustus skrydžius iš Lietuvos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teikia svarbiausią informaciją apie vartotojų teises kelionių atšaukimo atveju. 
 
Susiklosčiusi situacija visame pasaulyje yra neįprasta tiek vartotojams, tiek paslaugų teikėjams. Pirmiausia vartotojams patariama kreiptis į kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą ir ieškoti galimybių atidėti organizuotą turistinę kelionę vėlesniam laikui, pakeisti kelionės kryptį arba priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą, t. y. ieškoti abiem šalims tinkamo sprendimo.

Jei kitos alternatyvos su kelionių organizatoriumi ar kelionių pardavimo agentu rasti nepavyksta, vartotojas turi teisę kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydamas nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio. Atkreiptinas dėmesys, kad ši rekomendacija galioja tik dėl tų kelionių, kurios atšauktos dėl ekstremalios situacijos ir dėl kurių pateiktos Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos nevykti į užsienio valstybes. Pažymime, kad šioje situacijoje, sąlygotoje nenugalimos jėgos aplinkybių, nėra kelionių organizatorių kaltės, todėl svarbu išlaikyti protingą pusiausvyrą tarp vartotojų teisių ir verslo prisiimtų įsipareigojimų. Raginame vartotojus sutarties nutraukimą naudoti kaip galutinę priemonę, neradus kitų bendrai priimtinų sprendimo būdų. Suprasdami rizikas turizmo rinkai taip pat prašome vartotojų supratimo tiek dėl ilgesnių atsakymų, tiek dėl pinigų grąžinimo terminų.

Papildomai informuojame, kad esant ekstremaliai situacijai visoje Europoje, ketinama kreiptis į Europos Komisiją dėl teisės aktų taikymo ir galimų pakeitimų organizuotos turistinės kelionės atšaukimo atveju. 

Vartotojui ir paslaugų teikėjui nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka el. paštu [email protected] arba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Pavyzdinę prašymo formą galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje
 


Rekomendacijos apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms dėl prevencinių priemonių.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu, draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams. Todėl visi viešbučiuose esantys restoranai ir kavinės yra uždaromi, o viešbučio svečiai negalės lankytis juose. Viešbučio restoranas gali teikti tik maisto išsinešimui ar kitokiam pristatymui paslaugą. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijas, kaip nuo šio viruso apsisaugoti maistą tvarkančioms įmonėms, skaitykite čia.

Jeigu paaiškėja, kad viešbutyje gyvena koronavirusu užsikrėtęs asmuo, apgyvendinimo įstaiga privalo užsidaryti. Dėl kompensacijų bus sprendžiama bendra tvarka vadovaujantis priimtais teisės aktais ir LRV sprendimais.


Kai kurie asmenys nori izoliacijos laiką praleisti viešbutyje. Ką reikėtų žinoti?

Jei viešbutyje/apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje apsistojo asmuo, norintis izoliuotis privalomos izoliacijos laikotarpiui, grįžus į Lietuvą iš užsienio valstybių:

 • teikiant paslaugas asmenims, atvykusiems į Lietuvą iš užsienio valstybių, jei jiems nėra COVID-19 ligos požymių, viešbučio personalui asmeninės apsaugos priemonės nerekomenduojamos;
 • rekomenduojama apriboti kontaktuojančio personalo su izoliuotu asmeniu skaičių; visus darbuotojus, įeinančius į izoliavimo kambarį, registruoti registracijos žurnale;
 • darbuotojams rekomenduojama palaikyti mažiausiai 2 m. atstumą nuo izoliuoto asmenims;
 • izoliuotam asmeniui būtina vengti socialinių kontaktų (laikytis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, neiti į bendras viešbučio erdves (kavinę, poilsio kambarius, sporto salę ir pan.), taikyti bendras prevencijos priemones (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymasis, kambario vėdinimas ne mažiau, kaip 2-3 kartus per dieną ir pan.);
 • asmeniui maistą pristatyti į izoliavimo kambario prieškambarį, prieš tai įspėjus telefonu; panaudoti indai paliekami prieškambaryje jų surinkimui;
 • panaudotus indus plauti karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba indaplovėje;
 • personalui tvarkančiam kambarį rekomenduojama dėvėti medicininę kaukę ir pirštines; rekomenduojama patalynę ir rankšluosčius keisti juos sutepus, bet ne rečiau kaip kartą per 7 d. Nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietoje sudedami į maišus ir juose transportuojami;
 • patalynę, rankšluosčius skalbti  įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje;
 • kasdien valyti dažnai liečiamus paviršius  izoliavimo kambaryje pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kt.

Nuolatinis aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas.

Jei apgyvendinimo įstaigoje gyvenančiam asmeniui pasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas):

 • jam pasiūloma užsidėti medicininę kaukę, būti savo kambaryje ir skambinama į Koronos karštąją liniją telefono numeriu 1808;
 • kambaryje, kuriame iki ligos požymių pasireiškimo gyveno asmuo, atliekamas aplinkos valymas pagal SAM pateiktas rekomendacijas;
 • su viešbučio personalu, artimai bendravusiu su susirgusiu asmeniu, kuriam asmens sveikatos priežiūros įstaigoje būtų patvirtinta COVID-19, susisieks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai ir pateiks rekomendacijas dėl izoliavimosi režimo ir sveikatos stebėjimo.

Bendrosios rekomendacijos 

Tinkama rankų higiena sumažina COVID-19 ir kitų infekcijų perdavimo ir užsikrėtimo riziką. 

 • Rankas reikia reguliariai plauti muilu ir vandeniu muiluojant jas 20–40 sekundžių. 
 • Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojama naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones). Rankų dezinfekavimo priemonės efektyvios ir yra naudojamos jei rankos vizualiai nesuterštos išskyromis, t. y. švarios. Jei rankos nešvarios, prieš naudojant alkoholio turinčius rankų dezinfekavimo skysčius, rankas reikia nuplauti vandeniu su muilu.
 • Rankų plovimui rekomenduojama naudoti skystą muilą be antimikrobinių priedų, neutralaus ph, dozatoriuose. Kietas muilas nerekomenduojamas viešose vietose, tačiau gali būti naudojamas namuose, jei juo naudojasi vienas žmogus ar šeimoje, kurioje niekas neserga užkrečiamąja liga. 
 • Neliesti veido, akių, nosies, burnos neplautomis rankomis!
 • Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
 • Čiaudėdami ar kosėdami užsidenkite burną ir nosį servetėle. Išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei neturite servetėlės, tai kosėjant ar čiaudint uždenkite burną alkūne, o ne savo rankomis. 
 • Vengti artimo sąlyčio su sergančiais asmenimis.
 • Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, pagrindinis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo kelias yra per orą su lašeliais. Didžiausia užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rizika yra, jei asmuo buvo uždaroje aplinkoje su patvirtintu COVID-19 atveju ne mažiau kaip 15 min ir mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Taip pat manoma, kad sergantis COVID-19 asmuo labiausiai kitus gali užkrėsti, kai turi simptomų.  
 • Racionaliai naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Sveikam asmeniui dėvėti medicininę kaukę nėra rekomenduojama. Medicinines kaukes rekomenduojama užsidėti pasireiškus kvėpavimo takų infekcijos simptomams. Kosint ar čiaudint jos sulaiko kvėpavimo takų sekretus ir gali apsaugoti šalia esančius žmones nuo galimo užsikrėtimo. Jei sergantis asmuo medicininės kaukės dėvėti negali, kaukę rekomenduojama dėvėti jį slaugantiems asmenims.


Dėl apartamentų nuomos

Pagal Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 4-86, apartamentų nuoma priskiriama prie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų. 2020 m. kovo 14 d. LRV nutarimu Nr. 207 apgyvendinimo paslaugos nėra draudžiamos. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie asmenys nori izoliacijos laiką praleisti apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerija teikia rekomendacijas šias paslaugas teikiantiems subjektams internetinėje svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad jei apartamentų ar jų dalies nuomos paslaugų teikiamas susijęs ne su apgyvendinimu, o pavyzdžiui renginiais, ūkio subjektai turi įvertinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu  draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.


D.U.K. apie COVID-19 Lietuvos turizmo verslui bei visam svetingumo sektoriui


Lietuva užveria sienas: ką reikia žinoti patiems, kokias naujienas pranešti užsienio turistams ir kur kreiptis?


Kokios vartotojų teisės, jeigu įsigyta kelionė lėktuvu buvo atšaukta?
•    Sekite paslaugų teikėjų viešai skelbiamą informaciją apie atšaukiamas arba atidedamas paslaugas bei pinigų grąžinimą.
•    Kreipkitės į oro vežėją dėl galimybės atidėti kelionę, pakeisti kelionės kryptį ar priimti kitą kompensacijos pasiūlymą, jei paslaugos teikėjas numato tokią galimybę.
•    Vartotojui ir oro vežėjui neradus kitos alternatyvos, vartotojas turi teisę susigrąžinti pinigus arba gauti nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą.

Toks įvykis kaip koronavirusas, kuris sukelia kelionių nesklandumus, yra priskiriamas ypatingosioms aplinkybėms, kurių paslaugų teikėjai negali kontroliuoti. Skrydžio atšaukimo ar jo atidėjimo dėl ypatingųjų aplinkybių atvejais kompensacija, kuri yra įtvirtinta Reglamente Nr. 261/2004, keleiviams gali būti neišmokama. Daugiau apie savo teises keliaujant lėktuvu skaitykite Europos vartotojų centro Lietuvoje svetainėje.

Kokios vartotojų teisės, jeigu įsigyta kelionė sausuma ar jūra buvo atšaukta? 
Jeigu atšaukiama kelionė sausuma ar jūra ir vartotojui nepavyksta rasti kitos alternatyvos, t. y. kelionės atidėjimo ar kt., vartotojas turi teisę į maršruto pakeitimą arba pinigų susigrąžinimą. Daugiau apie vartotojų teises keliaujant autobusais, traukiniais ir vandens transportu skaitykite Europos vartotojų centro Lietuvoje svetainėje.


Koronaviruso iššūkiai verslui: pasitark su ekspertais

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su VšĮ „Versli Lietuva" pradeda organizuoti specialias tiesiogines transliacijas internete, kad kartu su įvairias ekspertais atsakytų į verslui šiuo metu itin aktualius klausimus dėl koronaviruso. Numatomas transliavimo periodiškumas – kartą per savaitę, esant poreikiui ir dažniau.

Kovo 17 d. „Versli Lietuva" paskyroje Facebook vyko tiesioginė transliacija tema „Koronaviruso iššūkiai turizmo sektoriui: pasitark su ekspertais“. Įrašą galite peržiūrėti „Versli Lietuva" paskyroje Facebook.


Naudingos nuorodos: