Tauragnų piliakalnis su gyvenviete

Tauragnų piliakalnis su gyvenviete

Audio gidas

0:00
0:00

Kaip surasti Tauragnų piliakalnį? Giliausias Lietuvoje Tauragno ežeras pasiekiamas važiuojant keliu per Tauragnų miestelį pietų kryptimi. Labės ežeras lieka dešinėje kelio pusėje. Pasukame į kairę Kirdeikių link, nuo sankryžos į Lamėstą važiuojame maždaug 800 metrų, kairėje pusėje pamatysime nuorodą į piliakalnį. Iki jo – 200 metrų. Piliakalnis įrengtas atskiros kalvos vidurinėje
dalyje, Šventės upelio kairiajame krante. Nuo gretimų pievų piliakalnį saugo pelkėta dauba, statūs šlaitai, šiaurinėje ir pietinėje pusėse supilti neaukšti pylimai ir iškasti grioviai. Į šiaurę nuo piliakalnio yra papėdės gyvenvietė su labai suardytu kultūriniu sluoksniu. Piliakalnis netyrinėtas, datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. 1998 metais Tauragnų piliakalnis Vyriausybės paskelbtas kultūros paminklu.

Informacija ruošiama.