JAV Lietuvių bendruomenės veiklos parodos pristatymas

JAV Lietuvių bendruomenės veiklos parodos pristatymas

Kviečiame į JAV Lietuvių bandruomenės veiklos pristatymo parodą! Ją pristatys JAV LB Jaunimo sąjungos Washington DC skyriaus vadovė Neringa Liutikaitė.

Renginio vieta - Informacijos skaitykla (1 a.)

Nemokamas
2018-08-01