XVI-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

XVI-asis sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Nemokamas
2017-09-03