Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
2017-06-14