Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

18.00 Šv. Mišios

18.30 Choro iš Vilniaus koncertas

Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Nemokamas
2017-01-12