Kijėlių bendruomenė

Kijėlių bendruomenė

Įsigyti lauko treniruokliai.
Kijėlių kaimo bendruomenė teikė 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraišką ir gavo 572,00 eurų paramą. Už gautas lėšas buvo įsigyti du lauko treniruokliai, kurie papildys jau įrengtą sporto ir žaidimų infrastruktūrą. Taigi nuo šiol Kijėlių kaimo gyventojai galės ne tik žaisti krepšinį, tinklinį, bet ir sportuoti individualiai.

Kijėlių kaimo bendruomenei – Molėtų savivaldybės parama

Kijėlių kaimo bendruomenė teikė paraišką ir gavo paramą projektui „Kijėlių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, kuriant poilsiui ir sveikatinimui pritaikytą erdvę“. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Šio projekto kofinansavimą užtikrino Molėtų rajono savivaldybės suteikta parama – 530,00 eurų.

Reikia tik džiaugtis, kad gautas savivaldybės ir valstybės finansavimas užtikrino sėkmingą projekto įgyvendinimą ir vaikai gali džiaugtis nauja erdve žaidimams ir poilsiui.

Kijėliuose sukurta erdvė vaikų poilsiui ir sveikatinimui

Kijėlių kaimo bendruomenė teikė paraišką ir gavo 4804,80 Eur paramą projektui „Kijėlių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, kuriant poilsiui ir sveikatinimui pritaikytą erdvę“ (Nr.PKB-236). Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Pagal projektą šalia Kijėlių specialiojo ugdymo centro įrengta vaikų žaidimo aikštelė (kompleksas), sudaryta iš trijų platformų, sujungtų tilteliu, čiuožykla, virviniu lipimo tuneliu, virvinių laipiojimo sienelių. Šalia komplekso pastatytos sudvejintos sūpynės.

Nors projektui finansavimas gautas rudenį ir oras džiaugtis naujais įrengimais nėra pats palankiausias, vis tik rudeniškai sulutei pašvietus, Kijėlių kaimo vaikai, Kijėlių specialiojo ugdymo ugdytiniai jau gali džiaugtis sutvarkyta, saugia nauja žaidimų aikštele, sūpynėmis. Vaikai turi gražią erdvę žaidimams, poilsiui ir sveikatinimui.

 

Įsigyta įranga renginiams
Kijėlių kaimo bendruomenė teikė 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraišką ir gavo 1316,00 eurų paramą. Už gautas lėšas buvo įsigyta palapinė renginiams, šviesos (su dūmais) įranga. Taigi Kijėlių kaimo gyventojai turės daugiau galimybių organizaciniams sprendimams: už projekto lėšas įsigyta įranga pagerins renginių, skatinančių sportuoti ir sveikai gyventi, kokybę.