Verbiškių bendruomenė

       

Dar pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles Verbiškių bendruomenė šia galimybe pasinaudojo. Žemės ūkio ministerija  pateiktam projektui "Aktyvaus laisvalaikio galimybių didinimas Verbiškių bendruomenėje" skyrė finansavimą.  Molėtų rajono savivaldybės administracija skyrė paramą projekte numatytam savam įnašui padengti. Liepos mėnesį buvo pasirašyta paramos sutartis. Bendruomenei skirta paramos suma - 2797,30 Eur, bendra projekto vertė - 3330,12 Eur. Kadangi nuo 2015 metų bendruomenės patalpos šildomos, šio projekto tikslas - patalpas įveiklinti, įkuriant erdvę laisvalaikiui leisti. Dar prieš rengiant projektą susitikimo su jaunimu metu, vėliau atlikus apklausą socialiniame tinkle ištikslintas poreikis. Projekto lėšomis bendruomenė įsigijo daugiafunkcinį treniruoklį, bėgimo takelį, pulo stalą, keletą sėdmaišių. Šiuo metu patalpos paruoštos naudojimui, rengiamos taisyklės, bus paskirti atsakingi asmenys. Laukiami visi norintys pažaisti, pasportuoti, organizuoti turnyrus. Projekto lėšomis taip pat įsigytas ir akordeonas, kuris perduotas daugiau nei dešimtmetį muzikuojančiam vokaliniam ansambliui "Virinta". Kolektyvas repetuoja bendruomenės patalpose ir nuolat koncertuoja bendruomenės renginiuose bei padeda juos organizuojant.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Verbiškių bendruomenės centro informacija