Š.m. balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai“ rengia pirmąjį 4 dienų seminarų kursą, skirtą vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams

Dėmesio!

Š.m. balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai“ rengia pirmąjį 4 dienų seminarų kursą, skirtą vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams.

Seminaro tema: “Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją atitinkantų projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti?” Seminaro tikslas: supažindinti vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus su esminiais projektų rengimo aspektais ir įgyvendinimo problematika.

Seminare kviečiami dalyvauti vietos plėtros projektų rengėjai ir įgyvendintojai: visuomeninės ir kitos organizacijos, atstovaujančios jaunimą, darbingo amžiaus asmenis, bedarbius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, savarankišką veiklą pradedančius asmenis. Galimas vienos įmonės / įstaigos / organizacijos dalyvių skaičius – 2 asmenys.

Seminaro dalyviai bus informuoti, kaip parengti projektus šiomis veikloms:

1. Socialinio taksi paslaugos teikimas neįgaliesiems ir tarpininkavimas gaunant paslaugą.

2. Socialinių ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas smurtą patiriantiems asmenims užtikrinant paslaugų prieinamumą (tarpininkavimą) skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą.

3. Molėtų miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrinę, socialinę, meninę, praktinę, pažintinę, sportinę veiklą mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant savanorišką veiklą.

4. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimoms.

Seminaras rengiamas vadovaujantis Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ ir Europos socialio fondo agentūra (ESFA) 2019 m. sausio 23 d. pasirašyta sutartimi Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ strategijos įgyvendinimo administravimas“ ir bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto.

Seminarai balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje (Molėtų rajono savivaldybė, III a.). Seminarų laikas – 8.00 val. – 16.30 val.

Registracija tel. 8 687 34081

 

 

Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ informacija